Úvod
Magazín
Od stříbrné mince k ušním kapkám s nanočásticemi stříbra

Od stříbrné mince k ušním kapkám s nanočásticemi stříbra

Veterinární medicína, ale nejen veterinární, bojuje v současné době stále častěji s infekčními komplikacemi drobných poranění operačních ran a s druhotnými infekcemi komplikujícími dané onemocnění. Problémem je v těchto případech i vzrůstající odolnost bakterií na antibiotika, která se při léčbě často nadměrně používají. Z tohoto důvodu se aplikovaný medicínský výzkum zaměřuje na vývoj moderních preparátů neantibiotické povahy, které nám v tomto boji mohou pomoci. Velmi prospěšným může být při tomto hledání pohled zpět do historie.

Stříbro bylo užívané po staletí jako prevence a lék pro celou řadu onemocnění, obzvláště infekcí

Je dobře známo, že se stříbrné mince používali ve starověkém Řecku a Římě jako dezinfekční prostředek při skladování vody a dalších kapalin. Farmáři v minulosti dávali do tanků s mlékem stříbrnou minci, aby zabránili jeho zkysnutí. Při morové epidemii v Evropě ve 14. století dávali bohatí rodiče svým dětem sát stříbrné lžičky jako prostředek proti nákaze. Po staletí známé vlastnosti stříbra lze za použití současných znalostí a technologií významným způsobem podpořit a rozšířit.
V současnosti například NASA stále užívá stříbro k čištění vody při vesmírných letech. Jednou z dalších možností je využití nanotechnologií. Předpona „nano“ (latinsky nanos = trpaslík) znamená jednu miliardtinu. Například bakterie dosahují velikosti 1 000–10 000 nm, což jsou z hlediska nanotechnologií velké objekty. Proti tomu viry mají rozměry 10–200 nm a dosahují rozměrů větších nanočástic.

Klesající rozměr krystalů vytvářených nanotechnologiemi značně zvyšuje exponovanou plochu povrchu krystalu. Tím se zvětšuje použitelný povrch pro chemické reakce při zkrácení reakční doby a výrazného snížení potřebné koncentrace stříbra.

Hluboké znalosti nanotechnologií byly využity v preparátech řady TraumaPet® Ag, ve kterých se spolu s dalšími podpůrnými látkami stalo nanostříbro základem účinnosti. Díky zvládnuté nanotechnologii jsou nanočástice stříbra schopné proniknout bakteriální stěnou a svým působením bakterii zlikvidovat. Klinické zkoušení přípravků TraumaPet® Ag probíhalo ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a s několika spolupracujícími veterinárními klinikami. Odborné vedení zajišťoval MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D., který již řadu let pracuje na klinice Chorob psů a koček na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a je odborným garantem klinické části vývoje produktů. Pro veterinární aplikace výrobce společnost NanoComplex s.r.o., zvolila stříbro vyvinuté v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého v Olomouci.

Odbornou a vědeckou kvalitu tohoto pracoviště dokazuje i jejich nedávná publikace v časopisu Nature Nanotechnology, kde se objevili dokonce na titulní straně se svou prací o řešení rezistence bakterií vůči nanostříbru, od kterého si odborníci slibují velké možnosti v boji proti bakteriálním infekcím (zdroj: RPCTM).

Častou otázkou je, není-li použití stříbra pro zvířata škodlivé a nehromadí-li se v těle. Jsou to obvykle reakce na cílené negativní kampaně určitých skupin a katastrofické sci-fi romány o nebezpečí nanotechnologií, nanorobotů a dalších produktů moderních technologií a nejnovějšího vědeckého výzkumu. Lze říci, že stříbro je přírodní látkou úspěšně používanou po staletí a nejedná se o nově vyvíjenou látku, jejíž účinky nejsou z dlouhodobého hlediska známé. Aplikace přípravků TraumaPet® Ag jsou převážně akutní a krátkodobé, navíc koncentrace účinné látky jsou vzhledem k charakteru nanostříbra a jeho vysoké účinnosti velmi nízké (0,005–0,04 %). Za více jak tři roky distribuce těchto přípravků jsme nezaznamenali žádnou negativní reakci.

PŘÍKLAD POUŽITÍ UŠNÍCH KAPEK TRAUMAPET® AG U CHRONICKÉHO ZÁNĚTU STŘEDNÍHO UCHA

ANAMNÉZA: Pacient s chronickým zánětem středního ucha (otitis externa chronica), dlouhodobě léčený konvenčními prostředky. Klinicky se stav projevuje zápachem, škrábáním a třepáním hlavou. Sliznice zvukovodu zduřelá, zarudlá, pokrytá vrstvou mazu. Pacient před aplikací klinicky vyšetřen a provedeno cytologické vyšetření výtěru ze zvukovodu – kvasinky. Poté pět dní aplikovány ušní kapky TraumaPet® Ag bez další doplňkové léčby a obě vyšetření zopakována. Po pětidenní aplikaci pacient bez klinických příznaků, sliznice mírně podrážděná, cytologickým vyšetřením nenalezeny žádné kvasinky ani bakterie.
Za podrobný popis konkrétního případu děkujeme klinice Chorob psů a koček na brněnské Veterinární a farmaceutické univerzitě.

PŘEHLED PRODUKTŮ ŘADY TRAUMAPET®

  • TraumaPet® oto Ag je určen k ošetření zánětů uší. Obsahuje unikátní účinnou látku NanoComplex® s obsahem stříbra. Byla prokázána jeho účinnost při bakteriální i kvasinkové infekci. Po kontrole zvukovodu a jeho vyčištění je pro optimální účinnost nutné zajistit, aby se preparát dostal přímo na povrch sliznice zvukovodu. Aplikujeme několik kapek roztoku do zevního zvukovodu, který se následně promasíruje. Aplikace se opakuje nejméně 5 dní. Vzhledem k tomu, že stříbro nevyvolává rezistence, je vhodné preparát používat i k preventivnímu čištění uší.
  • TraumaPet® gel Ag je určen pro aplikaci přímo na povrch otevřené rány, a to i kontaminované a nekrotické rány. Obsahuje unikátní účinnou látku NanoComplex® s obsahem stříbra. Podporuje obnovu tkáně a zabraňuje primární i sekundární bakteriální infekci. Pro optimální účinnost je nutné zabránit vysychání gelu, proto je třeba ošetřenou ránu krýt obvazem. Převazy se doporučují podle postižení a rozsahu rány zpočátku po 12 a později po 24 hodinách. V případě, že postižené místo není možné překrýt obvazem, je potřeba zajistit, aby si pacient ránu neolizoval a gel nanášet častěji, nebo raději použít lékovou formu krému. Vysychání snižuje účinnost přípravku.
  • TraumaPet® cremor Ag je mírně mastný krém určený k aplikaci na otevřené povrchy, které nemohou být kryty obvazem, nebo na povrchové léze menšího rozsahu. Typickou indikací je ošetření zánětů v meziprstních prostorech, pyotraumatických dermatitid (hot spot), kožních zánětů v oblasti hlavy, ocasu, dermatitidy kožních záhybů (intertrigo). Obsahuje unikátní účinnou látku NanoComplex® s obsahem stříbra a nanáší se opakovaně 2x denně, podle potřeby i častěji.
  • TraumaPet® ophtal Ag je sterilní přípravek, který je určený pro zvlhčení a čištění oka a vnitřní strany očního víčka. Je vhodný i jako podpůrný prostředek při hojení zánětlivých onemocnění oka a očního víčka. Obsahuje unikátní účinnou látku NanoComplex® s obsahem stříbra a Ringerův roztok, který slouží jako pomocná látka, protože se jeho osmolarita blíží osmolaritě očních slz.
  • TraumaPet® oral gel Ag je veterinární přípravek pro lokální aplikaci. Obsahuje unikátní účinnou látku NanoComplex® s obsahem stříbra. Je hydrofobní, na sliznici ústní dutiny vydrží 2–3 hodiny. Gel se nanáší pomocí aplikátoru a prstu na dáseň a krčky zubů v rozsahu zánětlivých změn.
  • TraumaPet® stoma Ag je veterinární přípravek, který obsahuje unikátní účinnou látku NanoComplex® s obsahem stříbra a je určený pro malá zvířata, především psy, k provádění preventivní hygieny ústní dutiny a podporu léčby zánětů ústní dutiny. Má výborné abrazivní účinky pro odstranění plaku a jemnou masovou příchuť.
  • TraumaPet® deo je nanotechnologický prostředek na vodní bázi s obsahem oxidu titaničitého. Po osvětlení iniciuje fotokatalytický efekt, kterým se vytváří radikály typu peroxid vodíku, ozón, kyslík a další hydroxylové skupiny a ty likvidují složité organické molekuly zápachu a nečistot. Stejně působí i na patogeny. Působení je dlouhodobé v řádu týdnů. Přípravek je určený k likvidaci zápachu, dezinfekci a čištění povrchů. Je vhodný zejména do ordinací, čekáren, hospitalizačních boxů, kotců pro psy a míst, kde psi a kočky v bytech a domech nejčastěji odpočívají. Nanáší se nástřikem na ošetřovaný povrch tak, aby byl rovnoměrně vlhký. Zvláště vhodné na savé povrchy. Je nutná aktivace světlem – slunečním nebo umělým – nejlépe pomocí výbojky, led diody. Účinek je pozorovatelný s mírným zpožděním (hodiny až dny dle intenzity osvětlení).
295