Úvod
Magazín
Výživa seniorů

Výživa seniorů

V průběhu našeho života by se strava měla přizpůsobovat věku, fyzické aktivitě, zdravotnímu stavu a také ročnímu období. Přijaté živiny (bílkoviny, tuky a sacharidy), vitaminy, minerální látky, tekutiny a energie se musí přizpůsobit stávajícím potřebám našeho těla. Odměnou nám bude fyzická i psychická kondice, a to až do pozdního stáří.

Výživa má v každém věku svá určitá specifika. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku hned v několika oblastech. Množství přijímaných živin by mělo být přizpůsobeno jejich vyšší potřebě, horšímu vstřebávání, a tedy i využití jednotlivých složek. Organismus seniorů prochází fyziologickými změnami, které mohou vést k nedostatečnému příjmu stravy a podvýživě.

Co ovlivňuje výživu u seniorů

Strava by měla být pravidelná, rozvržení jídel se řídí individuálními potřebami a vždy je třeba přihlížet k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Dietní omezení je nutné zvážit s ohledem na riziko nedostatečné výživy. Strava by měla být lákavá na pohled, aby podporovala chuť k jídlu, která bývá u seniorů často snížena. Proto se příliš neomezuje výběr pokrmů a surovin. Důležitou roli hraje i kultura stolování. V případě seniorů je mnohdy třeba počítat i s úpravou konzistence stravy např. do kašovité formy (mleté maso, bramborová kaše místo brambor apod.).

Většina seniorů má také umělý nebo nedostatečný chrup, což vede ke snížení chuti k jídlu a potřeby se najíst. Dalším problémem může být zhoršená hybnost nebo špatný zrak, v krajním případě i stařecká demence. Tyto faktory výrazně omezují schopnost nákupu a přípravy jídla. Setkáme se i s problémy finančními, kdy se lidé snaží na jídle ušetřit. Souhrnem těchto skutečností se starší člověk dostává do začarovaného kruhu – jeho zdravotní stav se vzhledem k nedostatečné výživě stále zhoršuje, což vede k dalšímu zhoršení jeho schopnosti správně a dostatečně jíst. Proto je třeba včas zjistit, zda je přirozený příjem živin dostačující, a pokud ne, je nutné co nejdříve zajistit přísun potřebné energie, a především bílkovin a vitaminů jinou cestou.

S věkem se dále snižuje bazální metabolismus, člověk tedy nepociťuje potřebu tolik jíst. Proto je vhodné zvolit stravu lehkou, ale zároveň bohatou na všechny potřebné živiny. Energetický příjem je třeba přizpůsobit pohybovému režimu a zdravotnímu stavu. V době nemoci a v rekonvalescenci je vhodné volit stravu energeticky vydatnější. Tělo se následně lépe hojí, zkracuje se délka nemoci a snižuje se riziko případných komplikací.

Nechuť k jídlu může způsobit nedostatek živin, vitaminů a minerálních látek, které je vhodné v některých případech dodávat i preventivně v doplňcích stravy, aby nedošlo k nežádoucí podvýživě. Neposledním problémem je, že většina starých lidí nepociťuje žízeň, což může následně vyvolat dehydrataci.

Mnoho starších lidí, kteří žijí sami, si již nevaří a odbývají se často jen suchým pečivem nebo buchtami, jimiž často nahrazují i hlavní jídlo. Svačiny vynechávají nebo konzumují různé druhy sladkého pečiva, v lepším případě jogurty. Strava lidí ve vyšším věku bývá proto velmi často nutričně chudá, v jídelníčku je nedostatek zeleniny, tedy i méně vlákniny, a proto se často potýkají se zácpou. Největším problémem je však u seniorů nedostatek bílkovin, které chybí nejen při rychlejší regeneraci a hojení ran po úrazu či nemoci, ale i při samotné funkci imunitního systému. Doporučený denní příjem bílkovin u seniorů je vyšší než v produktivním věku. Je stanoven na 1,2 g na 1 kg tělesné hmotnosti. Jejich nedostatek způsobuje ve vyšším věku velmi rychlý úbytek svalové hmoty. Senioři se tak stávají křehkými a zvyšuje se riziko nesoběstačnosti. Proto je dostatečný příjem bílkovin důležitou podmínkou kvalitního stáří. Úbytek svalové hmoty (hypoproteinemie) se může projevit i otoky končetin a poruchami transportu hormonů i léků.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely / Nutriční drinky

Řešením, které nabízí medicína, mohou být přípravky enterální klinické výživy. Jedná se o vyváženou tekutou stravu uzpůsobenou k popíjení, tzv. nutriční drinky. Nutriční nápoje mají přesně definovaný obsah nutričních látek. Tyto přípravky se dodávají do lékáren v různých příchutích. Podávají se po jídle nebo i mezi jídly a lze jimi doplnit stravu nejen energeticky, ale hlavně o všechny důležité nutriční látky, jako jsou zejména bílkoviny, vitaminy, minerální látky a stopové prvky v potřebném množství. Navíc lze nutriční drinky využít při přípravě běžných denních jídel. Ve stravě seniorů sehrává důležitou roli spolupráce rodiny. Rodinní příslušníci jsou mnohdy těmi, kteří stravu zajišťují, proto není od věci konzultovat výživu seniorů s lékařem nebo nutričním terapeutem. Vhodnou výživou je možné ušetřit i velkou finanční částku za spoustu léků. Základem dobrého zdraví u seniorů je především pestrá a na bílkoviny bohatá strava a přiměřený pohyb. Důležitá je v tomto směru také prevence. Na výživu je dobré dbát v průběhu celého života.

502