Úvod
Magazín
Pět příběhů s dobrým koncem

Pět příběhů s dobrým koncem

Jako jedna z konzultantek České alzheimerovské společnosti jsem se 22. až 23. září účastnila projektu na podporu včasného zachycení poruch paměti - DNY PAMĚTI, který jsme uspořádali za velké podpory sítě lékáren Moje lékárna. Je jistě pozitivní, že Moje lékárna sdílí naši vizi a chce upozorňovat na problematiku poruch paměti, které ne vždy patří ke stárnutí. Společně se mnou byly v mobilních poradnách k dispozici kolegyně, které poskytují poradenství v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti. Mobilní poradny navštívilo téměř 900 lidí, přibližně 4/5 tvořily ženy. 47 lidem z Prahy a Liberce byl okamžitě domluven termín na testování paměti nebo konzultaci v kontaktním místě ČALS. Bylo prodáno více než 100 sad pro kognitivní trénink a více než 1 000 ks sešitů pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí.

Očekávaly jsme, že budeme lidem poskytovat informace o prevenci, diagnostice či léčbě Alzheimerovy nemoci či jiných poruchách paměti. Jistě se setkáme s lidmi, kteří pečovali nebo pečují o člověka s demencí a těm budeme moci předat naše informační brožurky. Doufaly jsme také, že budeme moci objednávat zájemce o měření paměti zdarma, které probíhá po celé České republice, a to v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti. Díky připravenosti kolegyň jsme však zaznamenaly mnohem více, a proto se o konkrétní příběhy s dobrým koncem ráda podělím. Jsou totiž důkazem toho, že se takovéto aktivity vyplatí. A to, že jsou snadno dosažitelné, pomůže oslovit i lidi, kteří by jinak pomoc odborníků nevyhledali.

PŘÍBĚH PRVNÍ pražský

Do mobilní poradny v OC Flora přišel v pátek dopoledne muž (47 let), který přijel do Prahy na služební cestu. Rozpovídal se o tom, že pečuje o maminku s Parkinsonovou nemocí a vnímá, že maminka má v poslední době problémy s pamětí, orientací. Neurolog však přisuzuje problémy věku. Pán byl moc potěšen ve chvíli, kdy zjistil, že kontaktní místo v Ústí nad Labem je blízko jejich bydliště a může přijít s maminkou na konzultaci a měření paměti. Prodiskutována byla nabídka pomůcek pro kognitivní trénink, probírali jsme také služby, které by mohly být v budoucnu prospěšné. Pán si moc pochvaloval, že na nás „narazil“, přimělo ho to reálně přemýšlet o možnostech, jak pomoci mamince.

PŘÍBĚH DRUHÝ ostravský

V Ostravě navštívili poradnu manželé (70–80 let), kde manžel má diagnostikovánu Parkinsonovu chorobu a rané stadium demence. Manželka je pečlivá, milující žena (mluví moc hezky o manželovi, drží jej za ruku), která má slzy v očích. Ptá se, jak cvičit jemnou motoriku, jak zlepšit manželův stav, případně jaké služby mohou čerpat, když chtějí zůstat doma (z pohledu manželky zatím terénní službu nepotřebují). Manžel říká, že zatím nic nepotřebuje. Byl kuchařem, manželce pomáhá při vaření (krájení zeleniny, atd.). Kolegyně manželům předaly alespoň písemné materiály ČALS (Na pomoc pečujícím rodinám a Dopisy), doporučeno jim bylo denní centrum SILOE, které je certifikovaným zařízením České alzheimerovské společnosti.

PŘÍBĚH TŘETÍ pražský

U mobilní poradny se také zastavila paní, která chvíli pozorovala, co se děje, ale později se osmělila přistoupit. Se slzami v očích se svěřila, že její maminka, o niž pečovala, nedávno zemřela a ona má obavy, že by Alzheimerova choroba mohla propuknout také u ní. I přesto, že nebylo možné na místě poskytnout nějakou hlubší konzultaci, paní uklidnilo, že dostala základní informace, jak dále postupovat. Rády jsme jí nabídly bezplatnou konzultaci v sídle České alzheimerovské společnosti, účast na podpůrné skupině lidí, kteří jsou ve stejné situaci, a dále kontakt na projekt Dny paměti – vyšetření paměti, které probíhá taktéž v pražském sídle České alzheimerovské společnosti.

PŘÍBĚH ČTVRTÝ liberecký

Manželský pár, paní (cca 65 let) s manželem, který přišel jako podpora a doprovod, navštívil libereckou mobilní poradnu. Ke stánku přišli cíleně na základě reklamy o Dnech paměti. Paní subjektivně vnímá výrazné zhoršování paměti, objektivně je nervózní a úzkostná. Sama udává, že užívá na předpis léky proti úzkosti, ale doposud jí potíže se zapomínáním nikdo netestoval ani více nevyšetřoval. Paní získala konkrétní termín do kontaktního místa ČALS na měření paměti i odbornou konzultaci. K testování paní doprovodí manžel. Manželský pár dostal podrobné informace o průběhu konzultace a dalším postupu, pokud by testy poukázaly na nějaké potíže. Manželský pár byl ujištěn, že je kontaktní místo bude informovat o dalších možnostech péče. Manžel svoji ženu konejšil a pochvaloval si, že mají konkrétní termín vyšetření. Paní viditelně výrazně uklidnilo, že se situace bude řešit.

PŘÍBĚH PÁTÝ pražský

Pán středního věku (45 let) udává, že má starší rodiče, kteří sami na sobě cítí, že začínají mít potíže s pamětí. Tento problém u rodičů syn nevnímá, ale o to více se mu líbila možnost nabídnout rodičům otestovat si paměť na kontaktním místě v lokalitě jejich bydliště. Je přesvědčen, že je jeho zájem potěší a že není k jejich obavám lhostejný. Vzájemně pak mohou prodiskutovat výsledky testování. Syn se loučil s tím, že rodičům všechny informace velice rád předá.

Velmi často se také lidé zajímali o možnost prevence poruch paměti, o to, jakým způsobem je možné paměť trénovat. Lidé bez zjištěné poruchy kognitivních funkcí mají mnoho možností: mohou luštit křížovky, sudoku, učit se cizí jazyky anebo cíleně trénovat paměť na některém z kurzů či seminářů. Lidé s rozvinutější Alzheimerovou nemocí to mají ale těžší, křížovky už pro ně mohou být příliš náročné a neúspěch, jak známo, demotivuje. Jedním z řešení pro lidi s kognitivní poruchou jsou tak Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí či Sada pro individuální kognitivní trénink, které jsou v prodeji na webu www.alzheimer.cz a také v síti lékáren Moje lékárna.

PŘÍBĚH POSLEDNÍ může mít také dobrý konec?
Bohužel až příliš často se konzultantky setkávaly s lidmi, kteří měli vážnější problémy s pamětí (nevybavovali si, co měli k snídani nebo byli výrazně dezorientováni) a jejich doprovod uváděl, že jim lékař tvrdí, že se jedná o normální projev stárnutí. Proto si na závěr neodpustím: pokud máte problémy s pamětí, které narušují váš běžný život, není to normální a je na místě si paměť nechat vyšetřit!

677