Úvod
Magazín
Veterinární přípravky nové generace

Veterinární přípravky nové generace

Veterinární medicína, ale nejen veterinární, bojuje v současné době stále častěji s infekčními komplikacemi drobných poranění i operačních ran a sekundárními infekcemi komplikujícími onemocnění jiné etiologie. Častým problémem je v těchto případech vzrůstající rezistence bakterií na antibiotika, která se při léčbě často nadměrně používají. Z tohoto důvodu se aplikovaný medicínský výzkum zaměřuje na vývoj moderních preparátů neantibiotické povahy, které nám v tomto boji mohou pomoci.

Velmi prospěšným může být při tomto hledání pohled zpět do historie. S podporou současných technologií můžeme využít metody a prostředky, které v přírodě fungují odedávna. Jednou z možností je využití přirozených antibakteriál­ních vlastností stříbra. Jeho po staletí známé vlastnosti lze za použití současných znalostí a technologií významným způsobem podpořit a rozšířit.

Další možností je využití nanotechnologií, v jejichž výzkumu a využívání patří Česká republika ke světové špičce. Hluboké znalosti těchto technologií byly využity i v preparátech řady TraumaPet®, ve kterých se spolu s dalšími podpůrnými látkami stalo nanostříbro základem účinnosti. Díky zvládnuté nanotechnologii jsou nanočástice stříbra v poměrně vysokých koncentracích schopny proniknout bakteriální stěnou a svým působením bakterii zlikvidovat. Stříbro po průniku do bakteriální buňky ovlivňuje látkovou výměnu, potlačuje dýchání a bazální metabolismus buňky a následně i dopravu substrátu buněčnou membránou. Stříbro reaguje s SH skupinami oxidačních metabolických enzymů, bakterie tak hyne „udušením“. Dále stříbro podporuje uvolňování aktivního kyslíku a tím také poškozuje a ničí bakteriál­ní buňku.

Klinická zkoušení přípravků TraumaPet® Ag probíhala ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a s několika spolupracujícími veterinárními klinikami. Odborné vedení zajišťoval MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D., který již řadu let pracuje na klinice Chorob psů a koček na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Doktor Fichtel je odborným garantem klinické části vývoje produktů TraumaPet®. Ve své klinické a výzkumné činnosti se zaměřuje na obor všeobecné veterinární chirurgie a v rámci tohoto oboru se hlouběji zabývá veterinární stomatologií a stomatochirurgií. Jeho specializací je stomatologie malých zvířat.

Díky zvládnuté nanotechnologii jsou nanočástice stříbra v poměrně vysokých koncentracích schopny proniknout bakteriální stěnou a svým působením bakterii zlikvidovat.

V průběhu klinického zkoušení a posléze při aplikaci již vyvinutých a prodávaných přípravků byla vyřešena celá řada nepříjemných zdravotních stavů. Kdybychom chtěli uvést všechny, přesáhly by rámec tohoto článku, zmíníme se pouze heslovitě o některých:

  • Hluboká, špatně se hojící rána na noze závodního koně
  • Devastující zranění na noze psa s nekrotizací
  • Parodont u psa – zánět a masivní krvácení
  • Masivní krvácení dásní, zánět
  • Kočičí rýma – kalcivirová infekce.

Toto je jen malá ukázka úspěšných zákroků, které zkvalitnily život našim čtyřnohým miláčkům. Ale přípravky můžete aplikovat i dvounohým mazlíčkům (ptákům), plazům a obojživelníkům nebo velkým zvířatům (krávy, vysoká zvěř apod.).

Pro distribuci v lékárnách jsme vybrali nejčastěji používané přípravky se snadnou aplikací:

  • TraumaPet® gel Ag 30 ml
  • TraumaPet® oto Ag 50 ml
  • TraumaPet® ophtal Ag 10 ml
  • TraumaPet® stoma Ag – zubní pasta s masovou příchutí

Často se chovatelé nebo vlastníci ptají, není-li použití stříbra pro zvířata škodlivé a nehromadí-li se v těle? Jsou to obvykle reakce na cílené negativní kampaně určitých skupin a katastrofické sci-fi romány o nebezpečí nanotechnologií, nanorobotů a dalších produktů moderních technologií a nejnovějšího vědeckého výzkumu. Stříbro je přírodní látkou úspěšně používanou po staletí v předantibiotické éře a nejedná se o nově vyvíjenou látku, jejíž účinky nejsou z dlouhodobého hlediska známé. Aplikace přípravků TraumaPet® jsou akutní a krátkodobé a koncentrace účinné látky jsou vzhledem k charakteru nanostříbra a jeho vysoké účinnosti velmi nízké (0,005–0,04 %). Za více jak tři roky distribuce těchto přípravků jsme nezaznamenali žádnou negativní reakci. Přípravky jsou samozřejmě schváleny ÚSKVBL v Brně.

757