Úvod
Pro seniory
Moje stáří

Moje stáří

Jedním z vlajkových projektů sítě lékáren Moje lékárna je projekt Moje stáří, který se zaměřuje na stárnutí populace, snaží se předávat kvalitní informace široké veřejnosti v oblasti stáří a stárnutí obecně. Zkrátka poradí, jak si udržet zdraví a vitalitu.

Záměrem projektu je rovněž cílené vyhledávání rizikových skupin v populaci, a to zejména v oblasti kardiovaskulárních rizik a demence. „Projekt chce oslovovat nejen seniory samotné, ale i jejich blízké i široké okolí, které je s nimi v přímém kontaktu. Dále lidi, kteří jsou ještě v aktivním věku, ale mají určité obavy z vývoje v budoucnosti a také ty, kteří pociťují problémy související se stárnutím v oblasti poruch paměti, nedostatečné výživy a kardiovaskulárních rizik,“ vysvětluje ředitel pro strategii a rozvoj sítě lékáren Moje lékárna a garant projektu Moje stáří Mgr. Karel Šlegr.

Měření na lékárnách

Základem testování je stejně jako v minulém roce Měření stáří cév neboli měření cévní tuhosti. Toto měření ukazuje, jak kvalitně proudí krev našimi cévami. Pokud máme cévy zdravé, proudí jimi krev rovnoměrně bez potíží a dostane se až do periferií našeho těla. V opačném případě nám hrozí zvýšené kardiovaskulární riziko. 

Novinkou roku 2024 je i posouzení křehkosti seniorů. Hlavním důvodem zařazení dotazníkového šetření vyvinutého ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností je nárůst geriatrické populace a s tím spojená zdravotní a sociální problematika.

Svou rezervaci můžete ve vybraných termínech provést zde: https://rezervace.mojelekarna.cz/

Web Moje stáří

S nadšením představujeme webový portál Moje stáří, který nabízí cenné informace, rady a tipy ohledně důležitých aspektů spojených se stárnutím.

Co na našem webu najdete:

 1. Aktivní stárnutí
  V této kategorii vám přinášíme články a rady ohledně dovolené ve stáří, péče o duševní zdraví, geriatrie a pohybu. Chceme vám ukázat, že stáří může být plné radosti, aktivit a nových zážitků.
 2. Nemoci
  Informace jsou klíčem k prevenci a správné péči. Naše články se dotýkají různých nemocí, které se ve stáří mohou objevit, jako jsou demence, cukrovka, osteoporóza a problémy se srdcem i cévami. Seznamte se s příznaky, prevencí a možnostmi léčby.
 3. Prevence
  Nejlepší způsob, jak se postarat o své zdraví, je prevence. V této sekci naleznete informace a rady, jak si udržet dobré zdraví i ve stáří a jak se vyvarovat některým komplikacím.
 4. Rady a tipy
  Naši odborníci přinášejí obecné rady a tipy, které vám mohou usnadnit péči o seniory a plánování pro důchodová léta. Máme na paměti nejen samotné seniory, ale i ty, kteří se o ně starají.
   
zapati