Úvod
Pro seniory
Pro seniory

Pro seniory

Významnou součástí projektu Moje lékárna je jeho edukační část zaměřená na vzdělávání lékárníků. Úzce na ní spolupracujeme s Českou gerontologickou a geriatrickou společností, která je nejvýznamnější organizací zabývající se problematikou seniorů v České republice. Cílem je nabídnout pacientům a zákazníkům lékáren sdružení Moje lékárna kvalitní a užitečné informace určené seniorům, ale také jejich rodinným příslušníkům a osobám, které o ně pečují. Vždyť téměř každý z nás má ve své rodině či okolí blízkého člověka, který se potýká s problémy a komplikacemi spojenými s vyšším věkem.

Témata seminářů

  • Inkontinence moči a stolice, materiály používané při ošetřování inkontinentních pacientů
  • Hojení chronických ran a materiály používané při jejich léčbě
  • Výživa, životospráva, zdravý životní styl ve vyšším věku
  • Kožní změny ve stáří
  • Poruchy příjmu potravy a tekutin ve stáří
  • Poruchy intelektu - demence
  • Specifické komunikační techniky a dovednosti v péči o geriatrického pacienta
  • Úskalí farmakoterapie ve stáří

Zapojeným lékárnám byly uděleny certifikáty "Moje lékárna pečuje o seniory" garantované Českou gerontologickou a geriatrickou společností deklarující jejich odbornou úroveň v péči o seniory.

V souvislosti s projektem mojelekarna.cz jsme vydali ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností také řadu informačních letáků pro veřejnost, které zajistí lepší informovanost o problémech starších lidí a napomohou vytváření konzultačních center v lékárnách. Tyto letáky vám rádi předají lékárníci ve všech lékárnách zapojených do sdružení Moje lékárna.