Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření můžeme definovat jako stav masívního vyčerpání, který pociťujeme jako citovou vyprahlost. Příčin vzniku může být mnoho. Např. vysoké nároky sebe i okolí, neschopnost požádat o pomoc druhé nebo rozdělit si práci, ale i špatný tělesný stav, dlouhodobý stres apod. Také nedostatek pocitu radosti a štěstí může negativně ovlivnit Váš celkový stav. Syndrom vyhoření se projevuje v rovině fyzického, emocionálního a duševního vyčerpání. Zkuste jednoduchým testem posoudit Vaše riziko. Naučte se relaxovat, odpočívat a organizovat si svou práci a čas.

Více informací o problémech se syndromem vyhoření naleznete v naší sekci Poradna.

1. Jsem unavený/á
2. Cítím se sklíčeně
3. Mám "dobrý den"
4. Jsem tělesně vyčerpaný/á
5. Jsem emocionálně vyčerpaný/á
6. Jsem šťastný/á
7. Jsem "vyřízený/á"
8. Jsem "vyhořelý/á"
9. Jsem nešťastný/á
10. Cítím se přepracovaný/á
11. Cítím se jako v pasti
12. Cítím se bezcenný/á
13. Cítím vyčerpání
14. Trápím se
15. Jmse rozzlobený/á nebo zklamaný/á z ostatních
16. Cítím se slabý/á a bezmocný/á
17. Cítím beznaděj
18. Cítím se odmítaný/á
19. Jsem optimistický/á
20. Jsem činorodý, resp. výkonný/á
21. Mám strach

 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!