Úvod
Měření paměti v lékárnách

Měření paměti v lékárnách

Zapomínání je jedním z příznaků počínající Alzheimerovy choroby. Odlišit zapomínání, které je znakem nemoci, od „normálního“ zhoršování paměti pomáhá projekt Dny paměti České alzheimerovské společnosti, při němž je nabízeno vyšetření kognitivních funkcí mimo lékařské ordinace.

V rámci projektu bylo od roku 2008 zdarma vyšetřeno více než 8 500 lidí ve všech krajích České republiky. Díky navázání spolupráce se sítí lékáren Moje lékárna je pomoc lidem, které trápí zapomínání, ještě blíže – celkem na 42 místech po celé České republice.

Rozhovor jsme uskutečnili s Mgr. Lucií Hájkovou, koordinátorkou projektu Dny paměti, a Mgr. Karlem Šlegrem, ředitelem pro marketing a strategii sdružení lékáren Moje lékárna. Doufáme, že vás rozhovor vybídne k tomu, abyste v případě, že vás trápí paměť, na nic nečekali a navštívili některé z kontaktních míst projektu Dny paměti, kde vám paměť vyšetří ZDARMA.

Kde se zrodila první myšlenka spolupráce s ČALS?
LH: Pane Šlegře, u ní jste byl asi vy, že?
KŠ: Ano, měl jsem tu čest potkat se již před devíti lety s paní docentkou Ivou Holmerovou a navázat spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností na projektu certifikovaného vzdělávání lékárníků pod názvem Moje lékárna pečuje o seniory. A v rámci tohoto projektu jsme se dostali i k problematice demencí, která v té době byla hodně opomíjena, a tak jsme navázali spolupráci i s Českou alzheimerovskou společností, abychom její práci podpořili. V současnosti jsou ke koupi v našich lékárnách pomůcky této společnosti pro zvýšení jejich dostupnosti např. Sady pro kognitivní trénink a pracovní sešity a rozvíjíme i další projekty, o nichž ještě bude jistě řeč. Tato spolupráce mi umožnila osobně se potkat s lidmi, kterých si osobně velice vážím nejen za jejich obětavou a vysoce odbornou práci, která je obecně prospěšná.

Co od spolupráce očekáváte?
KŠ: Chceme také v lékárnách v rámci kvalifikovaného poradenství umět upozornit na problematiku života s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence a zvýšit důraz na včasnou diagnostiku. Včasná diagnóza má zásadní vliv na kvalitu života nemocných i jejich rodin. Je důležité zajistit kvalitní informace o typickém průběhu nemoci a o možnostech podpory lidí s demencí a zejména jejich rodin.
LH: Určitě si přejeme, aby lidé měli blíže k tomu ověřit si, zda jsou jejich potíže s pamětí v normě, či ne. V mnoha případech je problém s pamětí bagatelizován a zaznamenali jsme i případ, kdy praktický lékař tvrdil starším manželům, že zapomíná také a že na tom nic není. Manželé pak přišli na konzultaci k nám ve chvíli, kdy u manžela byla rozvinuta pokročilá demence a u pečující manželky počínající, tedy pozdě na léčbu v případě manžela. Nutno podotknout, že přišli pod nátlakem ze strany rodiny, protože manželé tvrdili, že praktik s jejich zapomínáním problém nemá. Naším očekáváním tedy je, že projekt umožní lidem zjistit, jak na tom s pamětí jsou a eventuálně navštívit specialistu, který nasadí správnou léčbu včas.

Jak pacienti poznají, která lékárna je do projektu Dny paměti zapojena a zda si v lékárně mohou nechat paměť vyšetřit?
KŠ: V rámci projektu byly vyrobeny krásné žluté samolepky, které již najdete na dveřích certifikovaných lékáren i jiných míst, kde se paměť vyšetřuje. Obsahují logo ČALS s odkazem na projekt. V prezentačních materiálech a v našem magazínu Moje lékárna č. září/říjen 2017 najdete také adresář jak lékáren, tak dalších kontaktních míst ČALS, kde se vyšetření paměti provádí.

Kdo bude provádět měření paměti?
LH: Měření paměti budou provádět sami lékárníci, kteří o projekt a účast v něm projevili zájem a jsou ochotni věnovat svým pacientům čas navíc. Test může trvat 30 minut, u někoho i déle. Domnívám se, že s ohledem na to, jak jsou sami lékárníci vytížení, je to od nich obrovsky vstřícný krok a jsme rádi, že do toho s námi jdou.
Díky tomu nově nabízíme vyšetření paměti ve více než 35 městech ve všech krajích ČR. Díky tomu a také díky podpoře MZ ČR může člověk, kterého trápí paměť, najít místo v relativní blízkosti domova, kde vyšetřují paměť, a nechat si paměť vyšetřit zcela zdarma.

Jsou tito lidé nějak proškolení?
LH: Určitě, bez školení a následné supervize by nebylo možné testy provádět a vyhodnocovat.
Podstatným je osmihodinový kurz Měření kognitivních funkcí, který pořádá ČALS a který tito lidé absolvovali. K dispozici jsme jim také my z ČALS, mohou s námi řešit případné praktické dotazy.

Co následuje v případě, že výsledek měření prokáže problémy s pamětí?
LH: Pokud administrátor zjistí, že skóre nedosahuje stanovené hranice, nabídne člověku kontakt na specialistu, neurologa či psychiatra. V ideálním případě ho však ke specialistovi rovnou objedná a usnadní mu tak první kontakt. Kontaktním místům poskytujeme aktualizovaný seznam lékařů, kteří s námi v rámci projektu spolupracují.

Moje lékárna se také chystá zapojit do Týdne paměti, a to s poměrně velkou kampaní v různých městech. Jak bude vypadat a v jakých městech bude probíhat?
KŠ: Rádi bychom vytvořili během Týdne paměti, konkrétně od 22.–23. 9., tzv. mobilní poradny, ve kterých budou konzultanti ČALS zodpovídat zájemcům různé dotazy týkající se Alzheimerovy choroby, demence, přístupu k lidem s demencí, pomoci pečujícím, ale také prevence atd. Na těchto místech zájemci obdrží kontakt na místo, kde si paměť mohou nechat vyšetřit. Již nyní víme, že akce bude probíhat u obchodních center v Praze, Brně, Ostravě a Liberci. Během kampaně chceme o demenci mluvit, sdílet své zkušenosti a hlavně lidi upozornit na to, že se jí nemusejí bát.