Úvod
Články
Hemové a nehemové železo a jeho význam v lidském organismu

Hemové a nehemové železo a jeho význam v lidském organismu

Železo je pro lidský organismus esenciálním prvkem, proto jej musíme tělu dodávat, nejčastěji prostřednictvím stravy. V případě většího nedostatku železa je potřeba jej v organismu doplnit formou medikace, nejčastěji tabletové, ale používají se např. i kapky, lze však použít i nitrožilní preparáty.

I přes malé absolutní množství železa v lidském organismu (u dospělého cca 70 g) jde o prvek důležitý a nenahraditelný. Je hlavní složkou hemoglobinu a myoglobinu, které se podílejí na transportu krevních plynů. Železo je také součástí řady enzymů, makrofágů a zčásti je uloženo v játrech a slezině.

Za normální situace je bilance železa v těle vyrovnaná. Pokud však organismus více železa ztratí, nežli přijme, je nutné je doplnit. V případě potřeby suplementace perorální formou jsou na trhu preparáty se železem hemovým či nehemovým.

V případě použití preparátu s nehemovým železem (většina dostupných preparátů na trhu) je potřeba počítat s několika úskalími při jeho užívání. Nehemové železo je rostlinného původu a má celou řadu lékových interakcí. Mnoho léků a běžných potravin negativně ovlivňuje vstřebávání železa ze střeva, které i bez tohoto vlivu je u nehemových preparátů dosti nízké a problematické. Myslet je třeba i na to, že užívání nehemového železa má celou řadu vedlejších nežádoucích účinků, a to zejména v oblasti zažívacího traktu (nauzea, zvracení, zácpa, průjem…).

Naproti tomu preparáty s hemovým železem lze užít kdykoliv během dne, nezávisle na příjmu jiných léků či potravin. Nežádoucí vedlejší účinky jsou na úrovni použití placeba.

Správný výběr preparátu s železem může výrazně ovlivnit compliance uživatele a zároveň rychlost doplnění železa do organismu a normalizaci laboratorních hodnot, zejména krevního obrazu. 

Shrnutí rozdílů hemového a nehemového železa

 Hemové železo (GlobiFer forte)Nehemové železo
Vstřebávání z GITBez interakcíInterakce s léky a potravinami
Množství vstřebaného FeAž 50 %  3-5 %
Vedlejší NÚ Na úrovni placebaČasté, zejména v GIT