Jak velká je Vaše závislost na alkoholu?

Tímto vlastním testem můžete zjistit, zda vám hrozí nebezpečí vývoje závislosti na alkoholu nebo zda již dokonce nemáte vážný problém s alkoholem. Vyberte si prosím vždy jednu odpověď, která popisuje nejvěrněji vaši situaci ve zpětném pohledu na poslední rok. V testu se používá pojem „standardní sklenice“. Tou se rozumí v této verzi dotazníku půl litru 12° piva, 2 „deci“ vína nebo 0,05 l destilátu (velký panák).

Zdroj: Barbor, T.F., Higgins-Biddle, J.C.: 2003. Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití.

Více informací o problémech s alkoholem naleznete v naší sekci Poradna.

1. Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje včetně piva?


2. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete? (označte počet standardních sklenic alkoholického nápoje)


3. Jak často vypijete 3 nebo více standardních sklenic alkoholického nápoje při jedné příležitosti?


4. Jak často jste během posledních 12 měsíců zjistil/a, že nejste schopen/schopna přestat pít, jakmile začnete?


5. Jak často jste během posledních 12 měsíců nebyl/a kvůli pití schopen/schopna udělat to, co se od vás normálně očekávalo?


6. Jak často jste se během posledních 12 měsíců potřeboval/a hned ráno napít, abyste se dostal/a do formy po nadměrném pití předešlý den?


7. Jak často jste během posledních 12 měsíců měl/a pocit viny nebo výčitek svědomí po pití?


8. Jak často jste během posledních 12 měsíců nebyl/a schopen/schopna si vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pil/a?


9. Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný úraz v důsledku vašeho pití?
10. Měl někdo z vašich příbuzných nebo přátel, lékař nebo sociální pracovník výhrady kvůli vašemu pití nebo vám doporučoval pití omezit nebo s pitím přestat?

 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!