Jaké jsou rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění, stačí jenom kontrolovat krevní tlak?

Ve snaze zvýšit kvalitu poradenství ve svých lékárnách Vám lékárníci sítě „Moje lékárna“ nabízí možnost kvalifikovaného poradenství spočívající v posouzení rizika v oblasti posouzení kardiovaskulárního rizika. Ve spolupráci s odbornými lékaři jsme pro Vás připravili možnost posouzení míry rizika přímo v těchto lékárnách, jako rozšíření poradenských služeb a chceme napomoci vyhledávat a cíleně směřovat do ordinací lékařů rizikové osoby na specializovaná vyšetření jako součást léčebně preventivní péče.

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí ve většině evropských států, Českou republiku nevyjímaje. Tato onemocněni se také velkou mírou podílejí na nemocnosti a pracovní neschopnosti. Jejich nejčastější příčinou je ateroskleróza. Ta se pozvolna, zpravidla bezpříznakově, vyvíjí po mnoho let a první symptomy se obvykle projevuji až v pokročilých stádiích onemocněni. Proto je pro snížení výskytu a závažnosti aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění rozhodující prevence. Vyšší výskyt těchto onemocnění je úzce spjat s životním stylem a s dalšími ovlivnitelnými rizikovými faktory, jejichž odstranění nebo alespoň úprava může mít vliv na snížení vliv na snížení kardiovaskularní nemocnosti a úmrtnosti. Mezi hlavní rizikové faktory, které jsou ovlivnitelné je kouřeni, hypertenze (TK větší nebo rovno než 140/90mmHg), obezita (BMI větší nebo rovno než 30 kg/m2), nezdravé dietní zvyklosti a nedostatek fyzické aktivity.

Další informace získáte v lékárnách označených logem Mojelekarna.cz, kde naleznete i letáky zabývající se problematikou seniorů (např. bezpečí domova seniora a další).

„Nechejte si otestovat riziko kardiovaskulárního onemocnění v nejbližší lékárně projektu Moje lékárna“Diskuse

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.


Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše

 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!