Výživa seniorů

13.6.2018

V průběhu našeho života by se strava měla přizpůsobovat věku, fyzické aktivitě, zdravotnímu stavu a také ročnímu období. Přijaté živiny (bílkoviny, tuky a sacharidy), vitaminy, minerální látky, tekutiny a energie se musí přizpůsobit stávajícím potřebám našeho těla. Odměnou nám bude fyzická i psychická kondice, a to až do pozdního stáří.

Výživa má v každém věku svá určitá specifika. Nutriční potřeby seniorů se liší od potřeb osob v produktivním věku hned v několika oblastech. Množství přijímaných živin by mělo být přizpůsobeno jejich vyšší potřebě, horšímu vstřebávání, a tedy i využití jednotlivých složek. Organismus seniorů prochází fyziologickými změnami, které mohou vést k nedostatečnému příjmu stravy a podvýživě.

Výživa seniorůCo ovlivňuje výživu u seniorů

Strava by měla být pravidelná, rozvržení jídel se řídí individuálními potřebami a vždy je třeba přihlížet k aktuálnímu zdravotnímu stavu. Dietní omezení je nutné zvážit s ohledem na riziko nedostatečné výživy. Strava by měla být lákavá na pohled, aby podporovala chuť k jídlu, která bývá u seniorů často snížena. Proto se příliš neomezuje výběr pokrmů a surovin. Důležitou roli hraje i kultura stolování. V případě seniorů je mnohdy třeba počítat i s úpravou konzistence stravy např. do kašovité formy (mleté maso, bramborová kaše místo brambor apod.).

Většina seniorů má také umělý nebo nedostatečný chrup, což vede ke snížení chuti k jídlu a potřeby se najíst. Dalším problémem může být zhoršená hybnost nebo špatný zrak, v krajním případě i stařecká demence. Tyto faktory výrazně omezují schopnost nákupu a přípravy jídla. Setkáme se i s problémy finančními, kdy se lidé snaží na jídle ušetřit. Souhrnem těchto skutečností se starší člověk dostává do začarovaného kruhu – jeho zdravotní stav se vzhledem k nedostatečné výživě stále zhoršuje, což vede k dalšímu zhoršení jeho schopnosti správně a dostatečně jíst. Proto je třeba včas zjistit, zda je přirozený příjem živin dostačující, a pokud ne, je nutné co nejdříve zajistit přísun potřebné energie, a především bílkovin a vitaminů jinou cestou.

celý článek zde


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!