Výživa a pohyb u seniorů

10.9.2018

Správná výživa je pro seniory klíčem ke kvalitnímu životu a oddálení procesu stárnutí. Z hlediska výživy jsou senioři rizikovou skupinou obyvatelstva. Výživa ve stáří se vyznačuje řadou specifik, které souvisí s celkovým zdravotním stavem. U seniorů mohou být důsledky nesprávné výživy daleko závažnější než u osob středního věku.

Nedostatečná výživa u seniorů je jednou z příčin sarkopenie, při níž dochází ke ztrátě aktivní svalové hmoty a svalové síly. Zároveň dochází k osteoporóze, tedy řídnutí kostní hmoty vlivem úbytku minerálních látek v kostech. Hlavními faktory, které sarkopenii způsobují, jsou nedostatek bílkovin ve stravě, přítomnost chronického zánětu a v neposlední řadě snížená tělesná aktivita.

Výživa seniorůPřítomnost chronického zánětu

Jedná se například o nehojící se kožní defekty, divertikulární nemoc, chronické infekce močových cest, chronický zánět průdušek a do určité míry také chronické srdeční selhání. Ke zvýšení zánětlivých mediátorů vede i přítomnost otoků nebo dlouhodobá imobilizace. Chronický zánět brání anabolické odpovědi na příjem vyvážené stravy a mnohdy se nepodaří zlepšit stav ani při správně podávané výživě. Důslednost léčby chronického zánětu by měla být u seniorů prioritou a neměla by se bagatelizovat ani minimální zánětlivá postižení. Zároveň je nutná kvalitní výživa s vysokým obsahem bílkovin. Především v období rekonvalescence by měl senior přijímat větší množství bílkovin, a to okolo 1,2 gramů na jeden kilogram tělesné hmotnosti denně.

Ke ztrátě svalové hmoty u seniorů dochází velmi rychle, ale nabytí svalové hmoty zpět je složité, mnohdy nemožné.

Snížená tělesná aktivita

Snížená tělesná aktivita patří k nejzávažnějším faktorům, které vedou ke ztrátě svaloviny u seniorů. Jde především o ztrátu kosterní svaloviny na dolních končetinách, která souvisí s postupnou ztrátou pohyblivosti. V případě pobytu seniora na lůžku je nutné, aby tato doba byla co nejkratší, protože při imobilizaci dochází k nejvyšší ztrátě svalové hmoty. Svaly, které nejsou pravidelně zatěžovány, ochabují. Podobný důsledek je i pro kostní tkáň. Nedostatek pohybu má za následek nižší energetický výdej, to může vést k nárůstu nežádoucí tukové hmoty. Dochází k nahrazování svalů a jiných aktivních tělesných tkání tukem. Tato změna tělesného složení se bohužel nemusí projevit nárůstem celkové tělesné hmotnosti, protože stejná váha tuku je objemnější než svalu. Ke ztrátě svalové hmoty u seniorů dochází velmi rychle, ale nabytí svalové hmoty zpět je složité, mnohdy nemožné.

celý článek zde


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!