Účinná detoxikace: silymarin a kurkumin

5.4.2022

Naše tělo je úžasným, nenapodobitelným organismem, který funguje jako celek díky buňkám tvořícím tkáně a orgány. Každým dnem v našem těle proběhnou miliardy biochemických reakcí, které na jedné straně obnovují a tvoří buňky nové, na straně druhé rozkládají buňky odumřelé či poškozené.

Každým dnem naše tělo přijímá zvenčí tisíce látek, které sníme, vypijeme či vdechneme a tisíce látek současně vyloučí z těla ven jako nepotřebné, nadbytečné či škodlivé. Pokud škodlivé látky tělo neodstraňuje tak, jak by mělo, dochází k tvorbě zánětů, překyselení a poškozování buněk, tkání a orgánů, což může vést k řadě onemocnění, jako je cirhóza jater, rakovina a řada dalších nemocí. Mohou nám začít selhávat životně důležité detoxikační orgány, jako jsou játra či ledviny, cítíme se unavení, nesoustředění, nevýkonní. Detoxikaci můžeme chápat jako očistu těla od škodlivin. Kde se v nás škodliviny berou a jaké jsou vlastně jejich zdroje?

Prvním jejich zdrojem jsou látky, které přijímáme zvenčí vdechováním a prostřednictvím stravy. Mezi škodlivé látky, které vdechujeme, patří prachové částice s vázanými těžkými kovy, ozón, oxidy dusíku, uhlíku, síry, rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky. Vznikají při spalování fosilních paliv v domácnostech, průmyslu, v motorech automobilů. Řidiči motorových vozidel vdechují nejen kouř z motorů, ale i mikročástečky prachu obsahujícího kancerogenní látky a těžké kovy z opotřebování pneumatik. Vdechovat můžeme také organické látky, rozpouštědla a další chemické látky v lakýrnách, chemických laboratořích, při výrobě organických látek, plastů, ale i doma – např.formaldehyd uvolňující se z nábytku a organické těkavé látky uvolňující se z PVC, vinylových podlah, lepidel…

ČÍST CELÝ ČLÁNEK


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!