TELEMEDICÍNA - zaměřeno na pohyb

16.3.2022

O čem telemedicína je?

Zjednodušeně řečeno o zefektivnění a zkvalitnění diagnosticko-léčebného procesu neboli o zlepšení komunikace mezi lékaři a pacienty či mezi lékaři navzájem pomocí moderních komunikačních a informačních prostředků. Telemedicína je součástí digitalizace zdravotnictví, která představuje šanci, jak udržet stávající kvalitu péče, jež se posouvá do stále vyššího věku. Cílem telemedicíny ve vztahu k pacientovi je pak mj. podpora zdraví, prevence a zdravotní péče. V hlavní roli – data.

Klíčové je mít svá data pod kontrolou, stále při sobě a kdykoli je moci sdílet se svým lékařem. Příkladem mohou být data o hodnotách tlaku krve, které si měříme domácím tlakoměrem, hladiny cukru v krvi (glykemie) měřené glukometrem, ale i data o vývoji hmotnosti nebo třeba počtu kroků, které denně ujdeme. Prostředkem pro práci s daty pak jsou moderní komunikační technologie, tedy např. chytrý telefon, s nímž můžeme tlakoměr, glukometr či chytré hodinky nebo náramky s krokoměrem propojit.

Proč se monitorovat?

Odpověď je snadná – děláme to pro sebe, pro své zdraví. Potřeba zapojit se do péče o své zdraví v dnešní době, kdy lékařů a zdravotníků není nazbyt, stále sílí. Tím spíše, že kompenzaci řady onemocnění, jako jsou obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak ad., máme z velké části ve svých rukou. Monitoring, tj. zaznamenávání a sledování dat o vývoji daného onemocnění, je jednou z cest k jeho lepší kompenzaci. Je totiž známo, že ten, kdo se monitoruje, je v léčbě úspěšnější, a to ať už jde o monitoring glykemie u diabetika, krevního tlaku u člověka s vysokým krevním tlakem či hmotnosti nebo počtu kroků u obézního. Věnovat monitoraci (tzv. selfmonitoringu) pravidelně chvilku svého času a nečekat s měřením do ambulance specialisty jednou za tři měsíce se skutečně vyplatí.

ČÍST CELÝ ČLÁNEK


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!