Procvičujte mozek, má to smysl

17.9.2019

Počet pacientů s demencí se neustále zvyšuje. Nejčastější příčinu demence představuje Alzheimerova nemoc, jejíž progresi zatím nelze zastavit. Správným přístupem a za pomoci psychosociálních intervencí lze však  zachovat kvalitu života lidí s demencí, jejich rodinných příslušníků i pečujících.

Procvičujte mozek, má to smyslCo jsou
kognitivní funkce?

Kognitivní (poznávací) funkce nám umožňují smysluplně vnímat okolní prostředí, svět kolem nás, a zároveň i naše vnitřní psychické stavy. Kognitivní funkce používáme kdykoli, když přemýšlíme nebo se učíme. Pod pojmem kognitivní funkce dále rozumíme myšlení, novopaměť, časovou a prostorovou orientaci, logické a abstraktní myšlení, řešení problémů, řeč, pozornost, zrakově-prostorové schopnosti nebo funkce exekutivní (například plánování a organizování). Kognitivní funkce také řídí naše jednání, ovlivňují náš citový život a naše hodnoty, umožňují vést samostatný život.
Pokud dochází k poruše kognitivních funkcí, nejčastěji k zapomínání, je třeba zpozornět. Je totiž možné, že se začíná projevovat například Alzheimerova choroba.
Příčiny zapomínání však mohou být i jiné (únava, bolest, stres, některá onemocnění, léky, deprese, úzkost a další). Odlišit, jestli se jedná o „normální“ zapomínání, anebo je už třeba vyhledat lékaře, pomohou vyšetření paměti, která pořádá Česká alzheimerovská společnost ve všech krajích ČR (adresář na webu www.alzheimer.cz).

Odlišit, jestli se jedná o „normální“ zapomínání, anebo je už třeba vyhledat lékaře, pomohou vyšetření paměti, které pořádá Česká alzheimerovská společnost ve všech krajích ČR (adresář na www.alzheimer.cz).

Jak je možné procvičovat mozek?

Různými způsoby. Pro procvičování konkrétních kognitivních funkcí připravila Česká alzheimerovská společnost Sady pro kognitivní trénink a Pracovní sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí.
Kognitivní stimulace může probíhat v rámci skupinové intervence i v individuální interakci. Vždy je důležité, aby se jednotlivé intervence přizpůsobily možnostem a potřebám lidí s demencí, aby se jednalo o aktivity, které jsou pro ně zajímavé, smysluplné a na nichž se rádi podílejí. Ze zkušeností Gerontologického centra v Praze 8 a České alzheimerovské společnosti se v minulosti ukázalo, že je zapotřebí pomůcek, které budou uchopitelné, srozumitelné a adekvátně vizuálně zpracované.

celý článek zde


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!