Praxe lékárníka a proč dodržovat pokyny v lékárně

20.5.2021

Praxe lékárníka a proč dodržovat pokyny v lékárně

Farmaceut je odborně způsobilý k poskytování lékárenské péče, pokud vystuduje magisterské pětileté prezenční studium na některé z vysokých škol v České nebo Slovenské republice.

Kdo je to lékárník

Podle zákona č. 95/2004 je zdravotnickým pracovníkem fyzická osoba, která vykonává povolání lékaře, zubaře anebo farmaceuta a zdravotnickým povoláním je pak souhrn činností a znalostí nutný k vykonávání těchto tří zdravotnických povolání.

Farmaceut je odborně způsobilý k poskytování lékárenské péče, pokud vystuduje magisterské pětileté prezenční studium na některé z vysokých škol v České nebo Slovenské republice. Před ukončením studia musí absolvovat půlroční praxi v některé z lékáren na území České nebo Slovenské republiky.

Praxe lékárníka a proč dodržovat pokyny v lékárněLékárenská péče se řadí mezi druhy zdravotní péče, farmaceut však může pracovat mimo tuto sféru, např. u výrobce či distributora. Lékárenská péče se týká získávání léčiv, jejich přípravy, jejich úpravy (ředění antibiotických sirupů), výdeji pacientům, skladování léčiv a též jejich odborně provedené kontroly. Lékárník také poskytuje odborné informace o léčivech a dle zákona o zdravotnických prostředcích může vydávat i uchovávat zdravotnické prostředky. Kromě toho, že farmaceut musí být odborně způsobilý, musí být též způsobilý po stránce zdravotní a musí mít čistý trestní rejstřík. Čistý trestní rejstřík znamená, že lékárník nesměl být odsouzen pro úmyslný trestný čin v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Každý lékárník je povinen se navíc celoživotně vzdělávat.

CELÝ ČLÁNEK ZDE


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!