Poruchy nálady

1.10.2015

„Mám depku“, řekl si jistě už nejednou v životě mnohý z nás. Ale pouhá krátce trvající nespokojenost nebo stav, kdy nás prostě nic nebaví, ještě rozhodně depresí nazývat nelze.

Projevy deprese

Deprese je závažné psychické onemocnění, které významně ovlivňuje fungování člověka v běžném životě. Jedná se o poruchu nálady, jež trvá minimálně dva týdny a projevuje se neschopností prožívat radost, nadměrným pesimismem, ztrátou motivace a zájmu o blízké osoby, koníčky nebo běžné činnosti až apatií. Dochází také celkově k poruše vnímání a myšlení – depresivní pacient není schopen se rozhodovat, špatně se soustředí, zhoršuje se mu paměť, ztrácí sebevědomí, trpí pocity viny a myslí na sebevraždu. Tu v těžších případech také bohužel často páchá. Přítomny bývají nespecifické tělesné příznaky jako výrazná únava, nespavost, změny chuti k jídlu, poruchy v sexuální oblasti, různé bolesti nebo pocity tíže (např. končetin nebo na hrudi) či zácpa. Pacient sám většinou není schopen příznaky, které prožívá, jasně popsat.

Příčiny deprese

Příčiny vzniku deprese jsou jak vnitřní (geneticky podmíněné změny v určitých částech mozku, které vedou k nedostatku jednoho či více neurotransmiterů – látky, které slouží k přenášení vzruchů v nervové soustavě živočichů, např. dopamin, serotonin), tak vnější (působení stresu v běžném životě nebo při extrémních situacích, např. závažné onemocnění, úmrtí blízkého člověka). Sekundárně mohou depresi vyvolat i některá tělesná onemocnění jako např. snížená činnost štítné žlázy nebo nadledvin, cukrovka, roztroušená skleróza, Alzheimerova či Parkinsonova choroba, žloutenka nebo vysoký krevní tlak. Její vznik může souviset i s terapií určitými typy léčiv (např. kortikosteroidy, některá léčiva na vysoký krevní tlak). Deprese častěji postihuje ženy (s vyšším rizikem vzniku po porodu nebo v období klimakteria) a starší osoby.

Protipólem deprese je mánie, jejímiž typickými projevy jsou výrazně nadnesená nálada, zrychlené myšlení i jednání, přívaly energie nebo snížená potřeba spánku. Dochází-li u pacienta ke střídání obou stavů, jedná se o tzv. bipolární poruchu.

celý článek zde


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!