Pečujte o zdravý úsměv

21.1.2016

Péče o zuby a dutinu ústní patří mezi základní hygienické návyky, které by si měl správně osvojit každý člověk již od nejútlejšího věku. O zuby je potřeba se starat již od prvních prořezávajících se zoubků přes mléčný chrup, definitivní chrup v dospívání a dospělosti až po tzv. „třetí zuby“ – tedy o zubní náhrady a protézy.

Ústní dutina (cavitas oris)

je prostor oddělený patrem od nosní dutiny a rty a tvářemi ohraničený zvenčí. Spodinu ústní dutiny tvoří jazyk připojený svaly k dolní čelisti. Zubní oblouk horní a dolní čelisti rozděluje ústní dutinu na předsíň ústní dutiny a na vlastní ústní dutinu. Vnější stěny předsíně i vlastní ústní dutiny tvoří tváře a rty.

Zuby (dentes)

slouží k rozmělňování potravy. Pro tuto funkci jsou upraveny tvarově tak, aby jimi bylo možné potravu řezat – řezáky, trhat – špičáky, dělit a rozmělňovat – zuby třenové a stoličky.

Zuby jsou seřazeny do horního (eliptického) a dolního (parabolického) oblouku. Každý zub je složen z korunky, krčku a kořene. Zub je v oblasti korunky kryt sklovinou (emailem), tvrdou bělavou tkání obsahující až 98 % minerálních látek. Převážnou část zubů tvoří dentin (zubovina) připomínající strukturou kost. Dentin je velmi citlivý na vnější podněty, jako jsou tlak a teplota, proto bolí zubní kaz, který proniká až do dentinu.

Dentální hygienaČlověku vyrůstají zuby ve dvou generacích. U dítěte se postupně prořezává tzv. dočasný (mléčný) chrup složený ze dvaceti zubů: 8 řezáků, 4 špičáků a 8 stoliček. Prořezávání začíná zhruba v šestém měsíci a končí kolem druhého roku. Definitivní chrup má třicet dva zubů: 8 řezáků, 4 špičáky, 8 zubů třenových a 12 stoliček. Náhrada mléčného chrupu chrupem definitivním začíná obvykle mezi 6.–7. rokem a končí mezi 15.–18. rokem. Zuby jsou nezbytné pro plné využití přijímané potravy. Potrava je mechanicky rozmělněna a promísena se slinami, tím se umožní první štěpení enzymy slin a posléze žaludečními šťávami. Sliny jsou produkovány slinnou žlázou, obsahují převážně vodu, organické látky (bílkovinu mucin, enzym ptyalin – štěpí škroby na jednoduché cukry) a anorganické látky (vápenaté, sodné, draselné a fosforečné soli, které se podílejí i na vzniku zubního kamene).

celý článek zde


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!