Péče o stárnoucího blízkého

27.11.2021

V roce 2018 proběhlo v rámci MPSV v České republice rozsáhlé šetření, z něhož vyplývá, že většina lidí si přeje zůstat doma až do své smrti (výsledky se pohybují v rozpětí 65–89 % podle typu šetření). Včasné diskuse v okruhu blízkých mohou pomoci k tomu, že se tato představa vyplní podstatně většímu procentu lidí, než je tomu dnes.

Tento rozsáhlý dotazník hledal odpovědi mj. na otázky typu:

  • „Bavili jste se již někdy s blízkými o tom, jak si přejete, aby případná péče o vás vypadala? Shodli jste se s nimi na řešení?“
  • „Které z následujících kroků jste podnikl/a v souvislosti s přípravou na dobu, kdy budete sám/sama potřebovat péči?“
Pomozte seniorům uspořádat právní a finanční dokumenty a dohodněte se, kdo další k nim má mít přístup. Proberte otázku plné moci v případě fyzických či mentálních omezení, otevřete téma závěti...

Odpovědi naznačily, že o tématu případné budoucí péče se mezi blízkými téměř nemluví. Pouze 8 % respondentů uvedlo, že s někým v rámci rodiny mluvilo o tom, jak by si péči o sebe představovali. Více než polovina (57 %) lidí se na dobu, kdy budou péči potřebovat, nepřipravuje vůbec.

Mnozí lidé mají z podobných diskuzí obavy. Ukazuje se ale, že ty jsou často neodůvodněné. Mezi lidmi, kteří diskusi o podobách péče v rámci rodiny absolvovali, totiž většina uvedla, že se na možném řešení téměř vždy shodli.

ČÍST CELÝ ČLÁNEK


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!