Osobní údaje a zdravotnictví

29.5.2022

Osobní údaje a zdravotnictví

Co jsou osobní údaje ve zdravotnictví, komu může lékař sdělit informace o vašem zdravotním stavu či kdo může nahlížet do vaší zdravotní dokumentace a zda lze tento okruh lidí omezit jsou hlavní otázky článku připraveného ve spolupráci s poradenským portálem Neztratit se ve stáří. Dále rozebereme otázky, kdy je k péči o zdraví nutný váš souhlas a za jakých podmínek můžete být hospitalizováni bez vyjádření souhlasu.

Co jsou osobní údaje?

Osobními údaji ve zdravotnictví jsou vaše jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, příp. číslo občanského průkazu a podobné informace, na základě kterých vás lze identifikovat. Tyto informace musíte lékaři sdělit, aby vám mohl založit zdravotní dokumentaci. Hlavním osobním údajem je zde rodné číslo. To je obsažené ve vaší kartě na konkrétním pracovišti, případně v evidenci nazývající se Národní zdravotnický informační systém. Tyto údaje jsou přísně chráněny proti zneužití. Vedle osobních údajů máte jako pacienti povinnost sdělit zdravotnickému pracovníku všechny závažné skutečnosti týkající se vašeho zdravotního stavu.

Kdo může do dokumentace nahlížet? 

Do zdravotní dokumentace můžete nahlížet vy jako pacient, váš zákonný zástupce nebo opatrovník a dále osoby výslovně určené pacientem. V případě smrti pacienta mohou do dokumentace nahlížet osoby jemu blízké, např. rodiče, potomci či manžel, které újmu na druhém pociťují jako újmu vlastní. Pacient může určité osoby také z nahlížení do jeho zdravotní dokumentace vyloučit. Takovým osobám budou informace poskytnuty pouze v nezbytném rozsahu a za předpokladu, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví (například z důvodu dědičné nemoci).

Osoby blízké mají také právo na informace ohledně zdravotního stavu pacienta. V případě, že budete schopni vyslovit, jakým osobám může lékař sdělit informace o vašem zdravotním stavu či jakým naopak toto sdělit nesmí, lékař bude postupovat dle vašeho přání.

Informovaný souhlas

Do zdravotnického zařízení můžete být přijati pouze s vaším souhlasem. Je pravděpodobné, že po vás doktor bude chtít tento „informovaný souhlas“ podepsat, aby měl důkaz o tom, že jste s konkrétními zdravotními službami opravdu souhlasili. Konkrétní zdravotní službu můžete samozřejmě také odmítnout, ale pokud by mohl být tímto odmítnutím ohrožen váš zdravotní stav, budete muset podepsat tzv. „revers“, tedy prohlášení o odmítnutí poskytnutí zdravotní služby.

V případě, že pacient není schopen s ohledem na svůj zdravotní stav vyslovit souhlas s určitým zákrokem, je možné, aby za něj tento souhlas vyslovila jiná osoba. Takovou osobu si můžete předem určit a v případě, že žádnou neurčíte, nebo taková osoba není dosažitelná, pak může dát souhlas váš manžel. Pokud ani ten není k dispozici, pak rodič, a když nelze sehnat ani rodiče, pak může souhlas učinit jiná svéprávná osoba blízká, např. sourozenec, dospělý potomek apod.

ČÍST CELÝ ČLÁNEK


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!