Nesedí vám vyúčtování elektřiny či plynu? Reklamujte ho!

30.8.2020

Počátkem léta, po skončení topné sezóny, zasílají mnozí dodavatelé svým zákazníkům roční vyúčtování spotřeby energií. V něm se však mohou objevit určité nesrovnalosti. Nejčastěji jde o nesoulad vyúčtované spotřeby s tou, kterou skutečně ukazuje elektroměr či plynoměr. V takovém případě je na místě podat reklamaci.

Dodavatel a distributor nejsou jedno

Nejprve si pojďme připomenout, kdo má co na starosti. „Dodavatel je ten, s kým mají domácnosti uzavřenou smlouvu na dodávky elektřiny či plynu a od kterého jim chodí faktury. Distributor vlastní a spravuje energetickou přenosovou soustavu, včetně elektroměrů a plynoměrů, a provádí jejich odečty. Na rozdíl od dodavatele ho zákazník nemůže změnit, pro každou oblast republiky je totiž pevně daný,“ vysvětluje Markéta Witoszová, energetická analytička portálu Ušetřeno.cz.
 

Odečet spotřeby elektřiny a plynu

Spotřeba energií v domácnosti se zjišťuje odečtem elektroměru či plynoměru, který provádí zpravidla jednou ročně pracovník distributora přímo u zákazníka. O jeho návštěvě je většinou zákazník informován nejméně 2 dny předem. Distributor odečet předá dodavateli, který pak na jeho základě zpracuje vyúčtování a zašle jej zákazníkovi. „Chcete-li se ujistit, že osoba, která vám přišla provést odečet energií, je skutečně pracovník distributora a ne jeden z podomních šmejdů, který se za něj pouze vydává, požádejte ho o předložení služebního a občanského průkazu. Na to máte ze zákona právo,“ radí Markéta Witoszová.
Další možností zjištění spotřeby je tzv. samoodečet, kdy si údaje z měřidla zjistíte sami a pošlete je distributorovi. Dle zákona může být proveden maximálně třikrát po sobě. Průzkum portálu Ušetřeno.cz ukázal, že se samoodečtem mají zkušenosti více než dvě třetiny Čechů. Pokud měníte dodavatele elektřiny či plynu, je dobré provést samoodečet ke dni ukončení dodávky energií od původního dodavatele a naměřené hodnoty poslat jemu i novému dodavateli.

Nesedí vám vyúčtování elektřiny či plynu? Reklamujte ho!

Provést samoodečet je snadné

ČÍST CELÝ ČLÁNEK


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!