„Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?“

24.1.2020

Ohlédnutí nejen za 25. gerontologickým kongresem v Hradci Králové.

Před vlastním ohlédnutím za kongresem považuji za vhodné vysvětlit, jak se lékárny sdružení Moje lékárna staly spolupořadatelem tak významného lékařského kongresu. Moje lékárna je sdružení nezávislých lékáren čítající téměř 350 lékáren po celé České republice a bylo založeno již v roce 2008. Jeho významnou součástí je specifické vzdělávání lékárníků, na kterém úzce spolupracujeme s Českou gerontologickou a geriatrickou společností. S tímto projektem je od začátku spojeno i vzdělávání veřejnosti a chceme nabídnout kvalitní a užitečné informace jak seniorům, tak jejich rodinným příslušníkům a pečujícím. Spustili jsme proto k našim stávajícím webovým stránkám www.mojelekarna.cz i nový informační portál www.mojestari.cz s radami, jak si udržet zdraví a vitalitu, kde je kladen důraz na poradenství a informovanost. Díky spolupráci se spolkem Za kvalitu péče v gerontologii – gerontologické partnerství, z.s., byly připraveny i letáky, které se distribuují nejenom v lékárnách Moje lékárna, ale např. i v domovech důchodců, s tématy jako demence, deprese, inkontinence, Alzheimerova nemoc, poruchy polykání ve stáří, bezpečí domova seniora a dalšími více či méně závažnými tématy. Tyto letáky jsou dostupné i ke stažení na našich webových stránkách.

„Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?“Naše spolupráce s Českou gerontologickou a geriatrickou společností trvá již 10 let a nesmírně si jí vážíme. Jsme hrdi i na možnost být spolupořadateli tak významného lékařského kongresu, který letos oslavil již 25. výročí.
Hlavní téma kongresu „Nárůst počtu seniorů – hrozba nebo výzva pro současnou medicínu?“ bylo rozděleno do několika odborných sekcí a jednou z nich byla i lékárenská sekce. Snahou pořadatelů bylo zahrnout problematiku geriatrické péče v co možná nejširším měřítku. Kongres byl pořádán pod záštitou České gerontologické a geriatrické společnosti, Fakultní nemocnice v Hradci Králové a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V rámci tohoto ročníku byla opět umožněna účast i absolventům Univerzity 3. věku.

CELÝ ČLÁNEK ZDE


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!