Mudr. Jan Vojáček: „Tělo má schopnost se uzdravit.“

6.10.2020

Důležitost stravy, spánku, pohybu, pitného režimu, vztahů, psychického rozpoložení a prostředí vysvětluje pro magazín Moje lékárna lékař celostní medicíny Jan Vojáček. V rozhovoru pan doktor také radí, jak by se senioři měli během pandemie udržovat v kondici, a také prozradil, jak se on sám chrání před coronavirem.

MUDr. Jan Vojáček

Pane doktore, ve vaší praxi se zabýváte celostní, tzv. funkční medicínou. Můžete prosím popsat čtenářům, co to znamená?
Znamená to jiný postoj k chronickým nemocem, a to takový, že chronickou nemoc bere jako adekvátní projev kontextu života daného člověka. Snaží se tak daný kontext osvětlit. Individuálním přístupem k člověku a respektem k jeho unikátním dispozicím provádí člověka k pochopení, proč mohl onemocnět. Toto pochopení je základním předpokladem a motivačním prvkem k nápravě. Funkční medicína tedy nepřistupuje k chronickým nemocem jako k nevyléčitelnému ortelu. Pokud se změní kontext, proč nemoc vznikla, pak není důvod, aby dále přetrvával její projev. Není to samozřejmě snadné a každý se nevyléčí, každý si však může zlepšit kvalitu života. Oblasti zájmu, který kontext plní, jsou životní styl – strava, spánek, pohyb, pitný režim, psychické aspekty – vliv myšlení, emocí, sociální prostředí – vliv vztahů a také vliv prostředí – domov a práce.

V čem vidíte hlavní výhody tohoto přístupu?
Tento přístup přináší naději, že chronická nemoc nemusí být doživotní ortel, a možnost ke zlepšení kvality života, a to převzetím zodpovědnosti za svoje zdraví a nastoupením na cestu změn, které tomu mohou pomoci. Funkční medicína je o rovnocenné spolupráci mezi lékařem, jeho týmem a člověkem. Do týmu patří fyzioterapeuti, výživoví poradci, psychologové, kouči a další průvodci, kteří napomáhají člověku nalézt ztracené zdraví.

Jak se liší vyšetření ve vaší ordinaci oproti klasickému vyšetření u praktického lékaře?
Liší se hlavně časovou dotací. S klientem je potřeba strávit 60–120 minut, aby se kontext mohl probrat. Lékař tedy při tomto pohovoru důsledně věnuje pozornost právě oněm aspektům, které mohou mít vliv – životní styl, psyché a prostředí. Lékař musí mít adekvátní povědomí o těchto sférách. Ty se však na medicíně prakticky neprobírají. Zároveň bere v potaz všechny dosavadní vyšetření, a pokud uzná za vhodné, doporučí nějaké další. Vše s respektem ke komplexnímu fungování organismu a fyziologickým souvztažnostem, tedy že vše souvisí se vším.

ČÍST CELÝ ROZHOVOR


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!