Moje stáří

17.11.2018

Projekt moje stáří je zaměřen na aktivní oslovení veřejnosti informováním o nebezpečí kardiovaskulárního rizika a demence a o možnostech prevence a léčby. V rámci zlepšení péče o naše zákazníky jsme rozšířili současně poskytované poradenské služby v lékárnách Moje lékárna i o možnost konzultací ohledně posouzení arteriální tuhosti – stáří cév a míry kardiovaskulárního rizika.

Moje stáříCílem je tedy identifikovat osoby ohrožené rizikovými faktory, upozornit je na zvýšené kardiovaskulární riziko a doporučit jim vyšetření v ordinaci ošetřujícího lékaře. V rámci konzultací za pomoci dotazníku zjišťujeme významné rizikové faktory, jako jsou věk, pohlaví, genetická zátěž a dále kouření, hypertenzi, diabetes, obezitu, nezdravé stravovací zvyklosti, nedostatek fyzické aktivity. Poté je zaznamenán výsledek měření stáří cév, který vypovídá o tom, zda člověku nehrozí předčasné úmrtí na kardiovaskulární choroby. Výsledky měření lidé obdrží v přehledné zprávě. Pokud se výsledky měření budou nacházet ve žlutém či červeném poli, budete informováni o opatřeních, která mohou zlepšit váš cévní věk, a bude vám poskytnuta odborná zpráva pro lékaře, jenž by měl provést další vyšetření a posoudit váš zdravotní stav. Naše služba představuje pouze preventivní přístup a v žádném případě nemá nahradit lékařskou prohlídku. Vyšetření je nejen bezbolestné, ale navíc bezplatné a nezabere více než 10 minut. Jedná se o klinicky ověřenou metodu, kterou bylo dříve možné provést pouze invazivně katétrem nebo radiografií – MR.

Cílem tohoto preventivního programu je upozornit na možná rizika, kterých si často lidé ani nejsou vědomi.

Obdobný program běží v EU v Holandsku, Německu, Španělsku, Švýcarsku, ale také už druhým rokem i v ČR. Cílem tohoto preventivního programu je upozornit na možná rizika, kterých si často lidé ani nejsou vědomi. Bylo zjištěno, že lidé mnohem zodpovědněji reagují na informaci „Stáří vašich cév je o 8 let vyšší než u vašich vrstevníků“, než na informaci „Váš krevní tlak je 180/100 mmHg“.

Doufáme, že se tím zvýší spolupráce pacientů v oblasti životosprávy, což je jeden z hlavních předpokladů úspěšné léčby, a tím i prevence KV příhod.

celý článek zde


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!