Metabolický syndrom

23.5.2017

Metabolický syndrom (MS; Syndrom X, Reavenův syndrom) je soubor komplikací souvisejících s nadváhou či obezitou. Je rizikovým faktorem pro rozvoj aterosklerózy, diabetu mellitu (DM; cukrovky) 2. typu, kardiovaskulárních (srdečně-cévních) i nádorových onemocnění.

Definice metabolického syndromu

Metabolický syndrom MS není onemocněním jako takovým, proto není jednoduché ho zcela přesně definovat. Jedná se o nenáhodný souběh klinických nálezů a laboratorních výsledků, jež se navzájem umocňují. Pro člověka, který MS trpí, znamená jeho přítomnost jednoznačné zařazení mezi pacienty s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem, jež vyjadřuje významnou pravděpodobnost jeho budoucího postižení komplikacemi aterosklerózy.

MS je diagnostikován při přítomnosti minimálně tří z následujících pěti rizikových faktorů:

 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
  tlak krve ≥ 130/85 mm Hg nebo specifická léčba hypertenze,
 • dyslipidémie (porucha normálního složení tuků v krvi)
  triglyceridy ≥ 1,7 mmol/l anebo HDL-cholesterol < 1,0 mmol/l u mužů a < 1,3 mmol/l u žen nebo specifická léčba dyslipidémie,
 • abdominální obezita (nahromadění tuku v oblasti břicha)
  obvod pasu ≥ 102 cm u mužů a ≥ 88 cm u žen (hodnoty ≥ 94 cm u mužů a ≥ 80 cm u žen představují „pouze“ zvýšené riziko),
 • zvýšená glykémie (hladina cukru v krvi) nalačno
  glykémie ≥ 5,6 mmol/l nebo porušená glukózová tolerance (předstupeň cukrovky, kdy organismus již není schopen adekvátně zpracovávat glukózu, což vede ke zvýšení glykémií nad normální rozmezí, která však ještě nedosahují hodnot pro diagnózu diabetu), DM 2. typu či specifická léčba hyperglykémie.
 • Ateroskleróza (tzv. kornatění tepen)
  je závažné onemocnění tepen, kdy se v jejich stěně ukládají tukové (např. cholesterol) a následně i další (např. vápník) látky, což vede k narušení jejich normální stavby a funkce. Tepna postižená aterosklerózou ztrácí svou přirozenou pružnost, zužuje se a může se i zcela ucpat. To potom vede k nedokrvení (ischemii) příslušné oblasti organismu a jejímu trvalému poškození vlivem nedostatečného zásobení kyslíkem. Postižená céva může být také poškozena vznikem aneurysmatu (výdutě), nebo dokonce prasknutím, což způsobí často až život ohrožující krvácení.
  Ateroskleróza postihuje drobné i velké tepny. Nejčastěji se projeví postižením koronárních (srdečních) tepen (tzv. ischemická choroba srdeční, jednou z jejích forem je např. angina pectoris), tepen na dolních končetinách (tzv. ischemická choroba dolních končetin), v mozku či ledvinách. Nejzávažnějšími následky aterosklerózy jsou srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda. Aterosklerotické postižení drobných tepen v penisu je zodpovědné za poruchy erekce (tzv. erektilní dysfunkce) u velké části mužů, kteří jimi trpí. Teprve po několika letech se obvykle projeví závažnější poškození cév v dalších oblastech organismu popsaných výše.

celý článek zde


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!