Jak zařídit péči o seniora tak, aby mohl zůstat v domácím prostředí

10.8.2021

Stárnutí je součástí života a dříve či později s sebou může přinést sníženou schopnost soběstačnosti. Pokud si přejete zůstat co nejdéle v domácím prostředí, není vůbec na škodu trochu se porozhlédnout a informovat o možnostech pomoci sociálních a zdravotních služeb v okolí vašeho bydliště. V případě, že si nebudete zcela jistí tím, jakou službu potřebujete, nebo na ni u vás vznikl nárok, neváhejte se obrátit na poradenský portál www.neztratitsevestari.cz. Rádi s vámi všechny varianty probereme a nasměrujeme vás na tu pravou.

Jak zařídit péči o seniora tak, aby mohl zůstat v domácím prostředíSlužby, které mohou pomoci v domácím prostředí

Pečovatelská služba může poskytovat například pomoc při přípravě jídla, při osobní hygieně nebo při doprovodu k lékaři. Je dobré ujasnit si předem vaše potřeby i požadavky a teprve poté se obrátit na některou ze služeb a domluvit si přesnou formu pomoci.

Osobní asistence nabízí podobnou pomoc jako pečovatelská služba, podstatou je pomoc klientovi na místě a v čas, který si sám vybere, služba může být poskytována bez omezení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Mezi zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění patří domácí zdravotní péče poskytovaná na základě doporučení registrujícího praktického lékaře. Tuto péči poskytují především zdravotní sestry.

Služby denních stacionářů jsou určeny seniorům, kteří bydlí v domácím prostředí, ale rodina je přes den v zaměstnání a nemůže se tak svému seniorovi věnovat. Klientům je zajištěna pomoc, podpora a kontakt s vrstevníky. Služby týdenních stacionářů pak zahrnují zajištění bydlení s veškerým zázemím a poskytovanou péčí. Nabízí se zde obvykle mnoho terapeutických a zájmových činností a snaží se o co největší zapojení uživatelů do běžného společenského prostředí. Vše samozřejmě v závislosti na míře schopností klienta.

Dále je možné využít centra denních služeb. Hlavním cílem těchto služeb je umožnit klientům hodnotně prožít den s možností využití nabízených aktivit v bezpečném prostředí. Snahou je individuálně podporovat a co nejvíce rozvíjet soběstačnost tak, aby senioři mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Tísňová péče je sociální služba poskytovaná v přirozeném sociálním prostředí klienta prostřednictvím distanční hlasové a elektronické komunikace, v podobě snadno ovladatelného tlačítka (ve formě například hodinek, telefonu, přívěsku nebo pohybového čidla), které má klient neustále u sebe.
Existuje také velké množství kurzů pro seniory (online i v prostředí organizací), trénování paměti a další aktivity.

ČÍST CELÝ ČLÁNEK


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!