Jak si správně přivolat pomoc

24.3.2022

První pomoc – pojem, který se zdá být notoricky známý a naprosto triviální. Co se však pod tímto pojmem opravdu skrývá? První pomoc není jen zástava krvácení, zavázání podvrtnutého kotníku nebo zvednutí starší ženy, která upadla na ulici. První pomoc zahrnuje také zavolání odborné pomoci na místo, kde se nachází osoba se zdravotními potížemi. 

Účelem první pomoci není vždy zachránit život, nabídnutá pomoc může vest ke zmírnění emocionálního vypětí, k odvrácení zhoršení zdravotního stavu nebo zabránění vzniku trvalých následků. Nehledě na skutečnost, že včasné poskytnutí laické první pomoci má nenahraditelné místo v tzv. záchranném řetězci a v některých případech výrazně zvyšuje šanci na přežití.

Mám povinnost poskytnout první pomoc?

Ve většině vyspělých států světa včetně ČR mají všichni občané povinnost první pomoc poskytnout. Vždy jsou však brány ohledy na vlastní možnosti, dovednosti a bezpečnost. Neposkytnutí první pomoci je v ČR trestným činem. Osoba, která neposkytne druhému první pomoc, může být sankciována v krajním případě odnětím svobody až na dva roky. Osobám, které mají první pomoc vyloženě v popisu práce, hrozí v případě neposkytnutí první pomoci odnětí svobody až na tři roky. Z výše uvedeného vyplývá, že ne každý může být schopný ošetřit krvácející ránu, nicméně přivolat pomoc by měl zvládnout každý.

Zachránce by měl volat na tísňovou linku vždy, pokud je svědkem události, při které došlo k závažnému poškození zdraví, dojde-li k náhlému zhoršení zdravotního stavu, není si jistý závažností zdravotního stavu nebo nastalou situaci není schopen vyřešit vlastními silami.

ČÍST CELÝ ČLÁNEK


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!