Jak naložit s nepoužitelnými léčivy

17.3.2021

Každý někdy zažil situaci, že se musel zbavit přebytečných léčivých přípravků po sobě a svých příbuzných a pokládal si otázku, zda je může vyhodit do komunálního odpadu anebo je musí odevzdat. V tomto článku se pokusíme odpovědět na nejčastější otázky ohledně likvidace léčiv.

Jak naložit s nepoužitelnými  léčivySprávnou možností je odevzdat použité, prošlé či jinak znehodnocené léčivé přípravky do nejbližší lékárny, kde je zlikvidují. Dokonce i léčivé přípravky, které jsme nikdy neužili, je nutno vrátit do lékárny k likvidaci, protože ve svých domovech nejsme schopni dokázat, že jsme dodrželi všechny předepsané podmínky uchovávání (teplota, vlhkost).
Doporučil bych každému pacientovi i klientovi udělat si občasnou inventuru ve své lékárničce a všechna nepoužitelná exspirující léčiva vytřídit a poctivě odevzdat do nejbližší lékárny. Exspirovaná léčiva nemusí být nutně zkažená, ale pouze po dobu exspirace nám výrobce garantuje, že náš léčivý přípravek je bezpečný, účinný a kvalitní. Užíváním prošlých léčivých přípravků se proto neléčíme, ale akorát si můžeme poškodit své zdraví. A zdraví, jak známo, máme jen jedno.

Doporučil bych každému pacientovi i klientovi udělat si občasnou inventuru ve své lékárničce a všechna nepoužitelná exspirující léčiva vytřídit a poctivě odevzdat do nejbližší lékárny.

Zbavením se prošlých léků tím, že je spláchneme do toalety anebo vyhodíme do směsného odpadu, zase uškodíme životnímu prostředí. V důsledku toho může dojít ke kontaminaci půdy, vody a úhynu zvířectva.

POZOR! Lékárna je povinna převzít tato vyjmenovaná (tzv. nepoužitelná) léčiva od fyzických osob. Nenechte se v lékárně odbýt, neznalost zákona neomlouvá a jako pacienti máte svá práva.

Co říká zákon o léčivech

Dle zákona 378/2007 Sb. (zákon o léčivech) se všechna léčiva (léčivá látka, jejich směs anebo léčivý přípravek) nevyhovující jakosti, s prošlou dobou použitelnosti, uchovávaná (viz předchozí odstavec), špatně připravená, zjevně poškozená nebo nepoužitá (i v novém obalu) musí být odstraněna, aby nedošlo k poškození zdraví lidí a zvířat anebo se nestala ekologická katastrofa a aby léčiva zbytečně neovlivňovala přirozené pochody v naší přírodě týkající se zvířat anebo životního prostředí.

Druhý zákon č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) charakterizuje léčiva jako nebezpečný odpad a podle toho se k nim taktéž musíme chovat.

ČÍST CELÝ ČLÁNEK

PharmDr. Ondřej Žák
Lékárna Sano, Rychvald

 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!