Hormonální antikoncepce 1. část

17.3.2018

Hormonální antikoncepci (kontracepci; HAK) užívají ženy jako ochranu před nežádoucím otěhotněním. HAK nechrání před žádnými sexuálně přenosnými chorobami.

Hormonální antikoncepceSpolehlivost hormonální antikoncepce

Spolehlivost antikoncepčních metod je nejčastěji hodnocena pomocí tzv. Pearlova indexu (počet žen ze 100, které by neplánovaně otěhotněly při užívání dané kontracepční metody v průběhu jednoho roku). Přičemž míra spolehlivosti je závislá na ideálním nebo běžném (počítá i s možnými chybami a dalšími vlivy při aplikaci metody v každodenním životě) použití konkrétního typu antikoncepce. Čím je hodnota Pearlova indexu nižší, tím vyšší je spolehlivost příslušné antikoncepční metody.
Pro příklad můžeme porovnat Pearlův index prezervativu (2–12) a HAK (0,1–3) při ideálním (běžném) použití.
 

Efekt HAK je dán jejím komplexním působením na několika úrovních reprodukčního systému. Nejvýznamnějším účinkem je potlačením ovulace.

Druhy hormonální antikoncepce

HAK existuje ve formě tablet (perorální kontraceptiva), transdermálních náplastí (umožňují aplikaci účinných látek přes neporušenou kůži), vaginálních inzertů (silikonové kroužky vkládané do pochvy) a lze ji aplikovat také formou depotních nitrosvalových injekcí, podkožních implantátů (v ČR nedostupné) nebo nitroděložních tělísek, kdy dochází k postupnému uvolňování účinných látek v organismu po dobu několika měsíců až let.

Účinnými látkami kombinovaných perorálních kontraceptiv jsou chemicky upravené ženské pohlavní hormony – estrogeny (nejčastěji ethinylestradiol) a progestiny (gestageny; např. desogestrel, gestoden, dienogest). Přičemž jednotlivé preparáty se liší typem a množstvím estrogenní a gestagenní složky. Podle množství účinných látek v tabletách podávaných během 28 dní (průměrná délka menstruačního cyklu) rozlišujeme kombinované přípravky jednofázové, kdy se množství estrogenu a progestinu v jednotlivých 21 nebo 24 tabletách nemění, nebo vícefázové, u nichž je dávka účinných složek v určité části tablet proměnlivá. Přesto, že vícefázické typy lépe odpovídají fyziologickým (tělu vlastním) hladinám hormonů v průběhu menstruačního cyklu, většina kombinovaných kontraceptiv je jednofázových, protože jejich případné nesprávné užívání není zatíženo tak častým selháním antikoncepční ochrany jako v případě vícefázických preparátů.

celý článek zde


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!