Diabetes mellitus

26.7.2021

Jedná se o metabolické onemocnění, při kterém naše tělo nedokáže efektivně hospodařit s cukrem – glukózou.

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus
Příčiny diabetu

Základní příčinou je neschopnost produkovat nebo efektivně využívat hormon inzulín. Inzulín je peptidový hormon produkovaný Langerhansovými ostrůvky pankreatu. Jeho úkolem je řídit látkovou přeměnu a jako jediný hormon snižuje hladinu glukózy v krvi.

Sekrece inzulínu do krevního řečiště závisí na hodnotě glukózy. Vyšší koncentrace glukózy v krvi má za následek vyloučení inzulínu do krve. Inzulín se naváže na inzulínový receptor v buňce, kde následně dochází ke spuštění kaskádové reakce, dále k otevření glukózového transportéru, pomocí kterého se glukóza dostane do buňky. Část glukózy buňka využije na energetický metabolismus a část promění na zásobní cukr – glykogen. Tímto způsobem se sníží množství glukózy v krvi a zároveň je inhibována produkce inzulínu pankreatem.

Inzulín se naváže na inzulínový receptor v buňce, kde následně dochází ke spuštění kaskádové reakce, dále k otevření glukózového transportéru, pomocí kterého se glukóza dostane do buňky.

Co se stane, pokud je funkce inzulínu nedostatečná?

Při nedostatečné funkci inzulínu dojde k narušení transportu glukózy do buňky. V krvi bude glukózy nadbytek a v buňce nedostatek.

Varovné příznaky cukrovky

 • časté močení
 • zvýšený pocit žízně
 • hlad
 • úbytek hmotnosti
 • špatné hojení ran
 • opakované infekce (urogenitální, kožní)
 • Diabetes mellitusúnava
 • ztráta zraku
 • svědění těla
 • zápach acetonu (zejména z dechu)
 • bolesti břicha

Výše uvedené příznaky jsou častější u DM 1. typu – u DM 2. typu mohou chybět nebo se objevovat v menší míře. V případě výskytu varovných příznaků je doporučeno vyhledat lékařskou pomoc.

Diagnostika DM

Samotná diagnostika je založena na prokázání hyperglykémie za stanovených podmínek, tzn. opakované měření glykémie z venózní plazmy v různých dnech.

ČÍST CELÝ ČLÁNEK


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!