Analýza nakaženého klíštěte zachránila zdraví dvouletému dítěti.

30.6.2016

Doc. Šerý ze společnosti Elisabeth Pharmacon informoval: „Anaplasmou nakažené dítě o víkendu dostalo vysoké teploty typické pro anaplazmózu a je v současné době v rukou dětských lékařů léčeno antibiotiky. Mám velkou radost, že se ukázalo, že testovat klíšťata má význam a že díky tomu lékaři vědí, jak mají při léčbě tohoto dvouletého pacienta postupovat. Věřím, že včasná léčba toto dítě ochrání před zdravotními komplikacemi“. Dodal, že: „Příznaky anaplazmózy a boreliózy jsou prakticky totožné a v akutním stádiu nelze rozeznat, o jaké onemocnění se jedná. Antibiotika běžně používaná pro léčbu boreliózy, jako jsou peniciliny a azitromycin, jsou při léčbě lidské granulocytární anaplazmózy (ehrlichiózy) neúčinná a z tohoto důvodu je dobré znát výsledky analýzy vyšetření klíštěte a podle toho včas zvolit správná antibiotika.“

Společnost Elisabeth Pharmacon provádí přesné DNA analýzy klíšťat na borélie, ehrlichie/anaplasmy a klíšťovou encefalitidu již několik let. Při analýze byla využita souprava EliGene® Anaplasma phagocytophilum založená na principu ReaTime PCR analýzy, která umožňuje kvantifikovat množství baktérií v klíštěti.

Laboratoře Elisabeth Pharmacon se podílejí na dlouhodobém pozorování výskytu promořenosti klíšťat boréliemi, které patří k nejčastějším zdrojům nákazy od klíšťat. První případy lymské boreliózy byly zaznamenány koncem 70. let v USA. V České republice je problematice lymské boreliózy věnována značná pozornost, neboť střední Evropa je považována za oblast s nejvyšším výskytem nakažených klíšťat (zejména Rakousko, Slovensko, Česko, Polsko, Německo a Švýcarsko). Lymská borelióza patří mezi spirochéty, k nimž patří také baktérie Treponema pallidum, která je původcem onemocnění syfilis. Proto mají obě zmíněná onemocnění podobný průběh.

V dubnu 2016 byla klíšťata promořena těmito baktériemi přibližně v 19 % případů a díky vlhkému a teplému počasí se zvýšila na květnových 25 %. V roce 2016 lze tedy očekávat promořenost vyšší, než bylo běžné v uplynulých 2 letech. Každé čtvrté klíště lze tedy označit za potenciálně nebezpečné.

Studie prováděná společností Elisabeth Pharmacon a Masarykovou univerzitou v období pěti let prokázala výskyt dříve na území České republiky nepopsaného druhu Borrelia spielmanii. Tento druh borélie byl u několika pacientů v okolních státech prokázán jako příčina onemocnění lymskou boreliózou.

Detailně sledována a povinně hlášena je lymská borelióza již od roku 1986. Ročně se lymskou boreliózou nakazí jen v ČR více než 3 000 lidí, což je až 6x více než osob s klíšťovou meningoencefalitidou. Je nutné podotknout, že ne každé klíště, obsahující patogenní borélie, je zdrojem onemocnění. Riziko přenosu infekce ze všech přisátých klíšťat na člověka je 1:10. 20 % až 40 % klíšťat může být pozitivních na borélii především v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí (v závislosti na ročním období a na počasí). Společnost Elisabeth Pharmacon testuje v laboratoři klíšťata od roku 2008. V jednotlivých letech testování se výskyt borélií v klíšťatech lišil. V některých letech (2008, 2012) bylo infikovaných klíšťat přibližně jen 17 %, v jiném roce (2009, 2010) téměř 35 %.

Samotný přenos infekce závisí zejména na pozitivitě klíštěte, na době přisátí klíštěte a v neposlední řadě na kvalitě imunitního systému napadeného člověka. Snížit riziko plynoucí z přenosu borélií lze dosáhnout testováním z kůže vytažených klíšťat. Současné diagnostické metody na bázi analýzy DNA umožňují přesně kvantifikovat koncentraci baktérií a na základě tohoto výsledku doporučit preventivní opatření tak, jak se tomu stalo v případě napadeného dvouletého dítěte.

Aby bylo klíště zakonzervované, než je přijato ke zpracování do laboratoře, je ideální využít odběrové soupravy, která obsahuje speciální uchovávací roztok. Tento roztok umožní, aby viry a baktérie, vyskytující se i v menším množství v klíštěti, zůstaly zachovány pro pozdější analýzu. Klíště je nutné co nejdříve do roztoku vložit, a tím dojde ke správnému uchování i během přepravy do laboratoře. Doporučujeme proto mít sadu vždy při ruce, zejména v době, kdy nemusí být dostupná lékárna, např. o svátcích a víkendech, na výletě, když jedete kempovat, na vodu apod. Klíště můžete odeslat odkudkoliv, neboť objednávku vyšetření lze provést i přes mobilní telefon. Nemusíte proto čekat, až se vrátíte domů.

Odběrovou sadu si pořídíte snadno v síti lékáren nebo na na e-shopu ML zde. V ceně odběrové soupravy je vyšetření všech tří nejdůležitějších mikroorganizmů, tj. test na borélie, ehrlichie/anaplasmy a klíšťovou encefalitidu.

doc. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.


 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!