Silymarin a játra z pohledu lékárníka

Silymarin a játra z pohledu lékárníka

V naší populaci patří mezi častá onemocnění cévní a srdeční potíže, které mohou být i příčinou předčasných úmrtí. Významně se na těchto onemocněních podílí řada negativních faktorů, jako jsou vysoký příjem živočišných tuků, kouření, stres, vysoká hladina cholesterolu v krvi. Máme ale řadu možností, jak pomoci chránit organismus před negativními vlivy vnějšího prostředí. Kromě zlepšení stravy, životního stylu a v některých případech i léků předepsaných lékařem jsou to i preparáty přírodního původu. Jednou z nich je i často diskutovaný silymarin. Silymarin je směs 3 složek – silybinu, silydioninu a silikristinu a pod tímto označením je znám jako účinná látka ve velké řadě vyráběných přírodních přípravků. Tyto účinné látky se nacházejí v léčivé rostlině Silybum marianum, česky označované jako ostropestřec mariánský.

Ostropestřec je jednoletou domácí rostlinou, v poslední době velmi široce pěstovanou. Plody tohoto bodláku (lidově nazývané semena) obsahují 20–30 % mastného oleje, 0,6 % sterolů (betasitosterol, stigmasterol, kampesterol, flavonoidy (taxifolin, kvercetin) a flavonolignany (již zmíněné silybin, silydionin a silikristin), dimérní koniferylalkohol, 0,04 % tokoferolů, aminy (tyramin, histamin) a až 30 % bílkovin.

Účinné látky pomáhají chránit jaterní tkáň, mají také antioxidační účinky, mohou zabránit vstupu škodlivých látek do jater. Tyto hepatoprotektivní látky jsou doporučovány např. u chronických forem žloutenky, pří poškození jater alkoholem či jako prevence účinku toxických látek na játra. Jedna ze složek – silybin – snižuje oxidaci tuků. Silymarin rovněž snižuje vznik nespecifického zánětu v postižené tkáni. Silymarin tedy celkově ochraňuje a detoxikuje (čistí) játra a stimuluje regeneraci buněk. Účinné látky obsažené v silymarinovém komplexu napomáhají rovněž při optimalizaci hladiny lipidů (tuků) a cholesterolu v krvi. Výsledkem je ochrana cév a srdce před aterosklerózou. Účinky složek obsažených v silymarinovém komplexu jsou tedy velmi široké a rozhodně stojí za pozornost.

Na trhu je k dispozici celá řada preparátů s obsahem silymarinu. Je ale třeba mít na paměti, že je mezi nimi velký rozdíl. Můžete si totiž pořídit jak léčivý přípravek, tak doplněk stravy. U doplňků stravy účinky deklarované výrobcem nejsou nikým ověřovány, protože u doplňků stravy není posuzována jejich účinnost. Pokud uváděné účinky výrobku nejsou v rozporu s právními předpisy pro označování potravin a doplňků stravy, je umožněno jejich uvádění na obalech a v dalších materiálech doprovázejících výrobek bez ohledu na jejich pravdivost. Na obalu doplňku stravy musí být podle právních předpisů uvedeno označení „doplněk stravy“.

Posuzování a schvalování léčivých přípravků v ČR je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na rozdíl od doplňků stravy procházejí léčivé přípravky před svým uvedením na trh registračním řízením, v jehož rámci je hodnocena jakost, bezpečnost a účinnost přípravku ve vymezených léčebných či preventivních indikacích. Bezpečnost léčivých přípravků je pravidelně sledována a vyhodnocována po celou dobu, kdy je léčivý přípravek uváděn do oběhu.

  1. Na obalu a v příbalové informaci léčivého přípravku, kterému byla v rámci registračního řízení udělena registrace, musí být podle právních předpisů uvedeno tzv. registrační číslo.
     
  2. Na obalu doplňku stravy musí být podle právních předpisů uvedeno označení „doplněk stravy".

Ostropestřec má svoje místo v podpůrné terapii celé řady onemocnění. Z nepřeberné nabídky na trhu si vybírejte raději registrované léčivé přípravky, kde máte jistotu, že informace o obsahu účinných látek je ověřená.

PharmDr. Veronika Krajčová
FN Motol - nemocniční lékárna, výdej II
tel.: 224 435 713
e-mail: veronika.krajcova@fnmotol.cz

Zdroje: www.sukl.cz | https://www.sportvitalpro.cz/zdravi/ucinky-silymarinu-ostropestrce-marianskeho-proti-nadorovym-zanetlivym-metabolickym-a
https://www.celostnimedicina.cz/silymarin.htm | http://www.remedia.cz/Clanky/Prehledy-nazory-diskuse/Registrovany-lecivy-pripravek-a-doplnek-stravy-rozdily-a-dopady-na-zdravi-pacienta/6-F-2Hi.magarticle.aspx

 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!