Závislosti:

kouření, mobilní telefony

Žijeme v době, která je uspěchaná a hektická. Stres, nepohoda, nervozita a jiné příčiny mohou být spouštěčem našich závislostí, které nám poskytují cestu úniku nebo nám něco nahrazují.

TIPY PRO VÁS:

 • Určete si den začátku odvykání.
 • Požádejte o pomoc své nejbližší.
 • Sestavte si podrobný plán, jak přestanete kouřit.
 • Veďte si o celém procesu záznamy.

Tabakismus

Závislost na tabákových výrobcích patří v dnešní době k velmi rozšířeným civilizačním onemocněním. Kouření způsobuje závislost, a to fyzického i psychického rázu.

Vede k riziku rozvoje CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci), rakoviny plic, kardiovaskulárních onemocnění a mnohým dalším komplikacím.

Léčba – odvykání kouření

Odvykacích terapií existuje v dnešní době hned několik typů. V zásadě je velmi důležitý osobní postoj pacienta. Buďto terapii zvládne sám (s pozitivním, svědomitým přístupem a pomocí okolí), anebo s pomocí odborníka (doktor nebo školený odborník).

Farmakoterapie

Nikotinová substituční terapie
Mechanismus účinku této terapie je založený na přísunu a náhradě nikotinu obsaženém v tabáku.

Dávka nikotinu se v průběhu terapie postupně snižuje, takže pacientovi pomáhá překonat abstinenční příznaky a zároveň snižuje chuť na cigaretu.

a) Náplasti
– vhodné zejména u silnějších kuřáků

Výhodou je postupné uvolňování nikotinu z náplasti v průběhu 16–24 hodin (př. Nicorette, Niquitin).

 

b) Pastilky, žvýkačky, spreje
– uvolňování nikotinu probíhá přes ústní sliznici.

Použití těchto forem je vhodné zejména u slabších kuřáků, přičemž výhodou je akutní přísun nikotinu (př. Niquitin, Nicorette).

Citizin
(Defumoxan®)

V zásadě je velmi důležitý osobní postoj pacienta. Buďto terapii zvládne sám (s pozitivním, svědomitým přístupem a pomocí okolí), anebo s pomocí odborníka.

Pomáhá postupně snižovat závislost na nikotinu redukcí abstinenčních příznaků.

Citizin je parciální agonista nikotinu na nikotinových receptorech – tzn., že méně stimuluje nikotinový receptor a méně proniká do centrálního nervového systému.

Jedno balení Defumoxanu vystačí na kompletní léčebnou kůru, přičemž odvykání trvá 25 dní.

Vareniklin
(Champix®) – pouze na recept

Vareniklin je parciální agonista na nikotinových receptorech, redukuje abstinenční projevy a zároveň snižuje pocit odměny z kouření.

Antidepresiva
(Bupropion) – pouze na recept

Tlumí abstinenční příznaky spojené s odvykáním.

Z dalších metod je využívána psychoterapie a akupunktura.

TIPY PRO VÁS:

 • Zkuste si na mobil vyhradit jen určitý časový interval v průběhu dne.
 • Odložte mobil na druhou stranu místnosti.
 • Při kontaktu s přáteli, rodinou nebo v práci používejte mobil pouze v případě, je-li to potřebné.
 • Vytvořte si nový „zlozvyk“ – mobil nahraďte knihou, časopisy, sportem a podobně…

Závislost na mobilním telefonu (nomofóbie)

Projevy:
 • Zvýšená priorita mobilního telefonu
 • Změna nálad
 • Rozrušenost v nepřítomnosti mobilního telefonu
 • Syndrom z odloučení
 • Třes

PharmDr. Patrícia Čečková

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!