Borelióza

Borelióza je onemocnění, které způsobuje bakterie Borellia burgdorferi. Borelie jsou typické svým protáhlým spirálovitým tvarem (s bičíky na obou koncích), který jim pomáhá vyvinout vysokou rychlost a vykonat pohyb ve tvaru spirály, který jim pomáhá vstoupit snadněji do buňky.

Bakterie přežívá ve střevech některých infikovaných klíšťat. Poté, co se klíště přisaje na zvíře nebo člověka, se bakterie přemisťuje do slin klíštěte a následně pak do těla hostitele.

Přenášejí ji klíšťata, a to v každém vývojovém stádiu. Bakterie přežívá ve střevech některých infikovaných klíšťat. Poté, co se klíště přisaje na zvíře nebo člověka, se bakterie přemisťuje do slin klíštěte a následně pak do těla hostitele. Trvá několik hodin, než se borelie dostane do těla hostitele, proto pokud vytáhneme klíště včas, snižuje se riziko nákazy.

Příznaky boreliózy

  1. První stádium – první stádium nemoci můžeme pozorovat 1–4 týdny po nákaze, někteří jedinci nepozorují žádné příznaky, proto toto stádium přehlédnou. Typickým projevem (ne však u všech nemocných) je erythema migrans (červená skvrna, která svým tvarem připomíná oko a uvnitř je lehce vybledlá). Dále se objevují potíže připomínající chřipku, bolesti hlavy, horečka, třesavka, bolesti svalů a kloubů a otoky lymfatických uzlin. Jedinec, který zapomene, že se před několika týdny přisálo klíště, může tyto problémy přisuzovat chřipkovému onemocnění.
  2. Druhé stádium – toto stádium nastává u bezpříznakových jedinců nebo u jedinců, kteří nebyli léčeni. V této době nemoc postihuje klouby, nervový systém či srdce. Projevuje se jako bolest, slabost či brnění končetin, obrna lícního nervu, bolesti hlavy, poruchy soustředění, otoky a bolesti kloubů nebo zánět spojivek. Skvrna může zmizet a náhle se objevit na jiném místě na těle.
  3. Třetí stádium – pokud není lymeská borelióza řádně a včas léčena, může po měsících či letech od nakažení přejít do třetího stadia. Pacienti pociťují extrémní únavu a mnohdy dochází k trvalým změnám a poškození některých orgánů, nemocní si stěžují na opakující se a dlouhotrvající bolesti kloubů. Pacienti si stěžují na sníženou citlivost končetin, brní jim ruce a trápí je i další nervové poruchy jako poruchy spánku. U nemocných v pozdním stádiu se mohou rozvinout i další srdeční poruchy a arytmie.

Jaká je prevence před kousnutím klíštětem

Ochrannou funkci plní repelenty, které se řadí mezi tzv. biocidní přípravky. Jedná se o jakoukoliv látku nebo směs ve formě, v jaké se dodává uživateli, skládající se z jedné nebo více účinných látek nebo tuto látku (tyto látky) obsahující nebo vytvářející, určené k (použité s úmyslem) ničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus jakýmkoliv způsobem jiným než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením dle zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách. Použití repelentu je jednoduché, stačí repelent nastříkat na oblečení a kůži. Díky tomu budete chráněni před komáry, klíšťaty, ovády a dalším bodavým hmyzem. Aplikace repelentu by se měla opakovat po 4 hodinách. Ze široké palety repelentů můžeme zmínit repelent PREDATOR FORTE spray, repelent PREDATOR JUNIOR spray 150 ml (vhodný pro děti od 3 měsíců) nebo repelent Predator BIO sprej 150 ml (účinnou látkou jsou rostlinné silice).

Borelióza

Léčba lymeské boreliózy

Volba antibiotika závisí na věku, na lokalizaci klinických projevů a na délce jejich trvání. Podání antibiotika by mělo být dostatečně dlouhé a v dostatečné dávce, aby byla s co největší pravděpodobností zajištěna eradikace borelií z organismu – u prvního stádia 10–14 dní, u dalších chronických stádií se doporučuje podání antibiotika v délce až 28 dní.

 

Borelióza
Nejlépe působí a jako první volba se používají beta-laktamová antibiotika, mezi které se řadí peniciliny (amoxicilin) a cefalosporiny (cefuroxim), další řadou jsou tetracykliny (doxycyklin) a v neposlední řadě jsou často využívány makrolidy (azitromycin, klaritromycin).

PharmDr. Ondřej Žák
Lékárna SANO Rychvald


Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!