Péče o stárnoucího blízkého

V roce 2018 proběhlo v rámci MPSV v České republice rozsáhlé šetření, z něhož vyplývá, že většina lidí si přeje zůstat doma až do své smrti (výsledky se pohybují v rozpětí 65–89 % podle typu šetření). Včasné diskuse v okruhu blízkých mohou pomoci k tomu, že se tato představa vyplní podstatně většímu procentu lidí, než je tomu dnes.

Tento rozsáhlý dotazník hledal odpovědi mj. na otázky typu:

 • „Bavili jste se již někdy s blízkými o tom, jak si přejete, aby případná péče o vás vypadala? Shodli jste se s nimi na řešení?“
 • „Které z následujících kroků jste podnikl/a v souvislosti s přípravou na dobu, kdy budete sám/sama potřebovat péči?“
Pomozte seniorům uspořádat právní a finanční dokumenty a dohodněte se, kdo další k nim má mít přístup. Proberte otázku plné moci v případě fyzických či mentálních omezení, otevřete téma závěti...

Odpovědi naznačily, že o tématu případné budoucí péče se mezi blízkými téměř nemluví. Pouze 8 % respondentů uvedlo, že s někým v rámci rodiny mluvilo o tom, jak by si péči o sebe představovali. Více než polovina (57 %) lidí se na dobu, kdy budou péči potřebovat, nepřipravuje vůbec.

Mnozí lidé mají z podobných diskuzí obavy. Ukazuje se ale, že ty jsou často neodůvodněné. Mezi lidmi, kteří diskusi o podobách péče v rámci rodiny absolvovali, totiž většina uvedla, že se na možném řešení téměř vždy shodli.

 

Následujících 7 tipů obsahuje hlavní témata, na která je dobré se před rozhovory se stárnoucími blízkými zaměřit, a oblasti, ve kterých jim můžete nejvíce pomoci:

 1. Pomozte seniorům uspořádat právní a finanční dokumenty a dohodněte se, kdo další k nim má mít přístup. Proberte otázku plné moci v případě fyzických či mentálních omezení, otevřete téma závěti, smlouvy k nemovitostem, pojistkám, přístupy k účtům apod. Přečtěte si článek „Dědické právo: proč je pro nás důležité a jak funguje?“, ve kterém se tématu dědictví věnujeme velmi podrobně.
 2. Zmapujte si potřeby, které vaši stárnoucí blízcí již mají, a popřemýšlejte, jak se mohou v dohledné době změnit. Zaměřte se na otázky mobility (nebezpečí pádů, potíže s chůzí), téma kognitivních potíží (zapomínání užívání léků, vypínání vařiče či zamykání dveří, možnost naletět podvodníkům), soustřeďte se také na případné potíže s hygienou a oblékáním. Přečíst si také můžete článek „Jak posílit imunitu stravou?“, ve kterém se věnujeme problematice stravování.
 3. Potkejte se s ostatními potenciálními pečujícími a společně připravte plán.
  Zamyslete se, kdo ve vašem okolí by vám mohl v případě nutnosti pomoci s nákupy, úklidem apod., abyste byli schopni péči zvládat i v období, kdy na tom sami nejste nejlépe.
  Položte si otázky typu: Existuje možnost vzájemného sestěhování se? Jaké jsou možnosti zajištění péče 24/7? Jsou pro vaše blízké pobytová zařízení představitelnou volbou, nebo se jim budou za každou cenu bránit? Pro inspiraci doporučujeme článek „Mezigenerační soužití: Výhody a nevýhody společného žití pod jednou střechou“.
 4. Pomozte jim uzpůsobit bydlení tak, aby bylo co nejbezpečnější (přidání bezpečnostních prvků či odstranění nebezpečných předmětů a kusů nábytku). Více na téma bydlení se dočtete v článku „Jak své bydlení připravit na stáří?“
 5. Připravte si „záložní plán“ – většina pečujících má problém říct si o pomoc – pro dlouhodobou péči je to však zásadní. Mnoho lidí je ochotno pomoci, ale často neví jak. Zamyslete se, kdo ve vašem okolí by vám mohl v případě nutnosti pomoci s nákupy, úklidem apod., abyste byli schopni péči zvládat i v období, kdy na tom sami nejste nejlépe.
 6. Promluvte si se zaměstnavatelem, zda existuje možnost, jak vaši případnou výpomoc rodičům/blízkým sladit s pracovními povinnostmi. Ne každá práce se dá uzpůsobit na míru – pokud je to ale možné, nespoléhejte na to, že to „nějak zvládnete“. Mluvte se svým zaměstnavatelem o své situaci v předstihu a promyslete možné scénáře. Pokud to není možné, zvažte alternativy pro případ, kdy byste svou stávající profesi nemohli vykonávat.
 7. Pokud vaši blízcí nemají žádné kognitivní deficity, zahrňte je do přípravy plánů. Mnozí senioři mají ze stárnutí obavy, o kterých se bojí nahlas mluvit. Společné rozhovory mohou při vhodném naladění i přípravě pomoci oběma stranám. Přečtěte si „5 tipů, jak hovořit s rodiči o stárnutí“.

Jsme rádi, že jste si náš článek přečetli, a uvítáme, když se s námi podělíte o vaše tipy a rady, ať už se budou týkat rozhovoru s blízkými, tak i praktické připomínky, jak se co nejlépe připravit na stáří.

Mgr. Vlasta Svitáková

Jsme nezisková organizace, která pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří. Jdeme s vámi celou cestou – radíme v otázkách stáří, pomáháme seniorům v domácnosti, každému se v péči individuálně přizpůsobujeme, provázíme v závěru života.Poradenský portál je naší odpovědí na časté dotazy týkající se stáří. Nabízíme vám pohled na stáří z více stran a věříme, že zde najdete jak aktuální informace, tak rady profesionálů, které vám pomohou při řešení životních situací.

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!