Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému a jeho postavení v prevenci a léčbě akutních respiračních infekcí

Současné období je poznamenané velmi aktuálním onemocněním COVID-19. Důraz na zodpovědnost za svoje zdraví je součástí zdravotního chování každého jedince. V souvislosti s probíhající pandemií nového koronaviru SARS-CoV-2 vzrostl zájem o přípravky na posílení imunity.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systémuVýznamnou roli v imunitním systému hraje zinek (Zn). Zinek je po železe druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek představuje esenciální mikroelement s mnohačetnými biologickými účinky. Zinek má komplexní imunomodulační účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě moduluje zánětlivou odpověď.

Nízké hladiny zinku jsou spojeny s vyšším výskytem respiračních infekcí s následnými socio ekonomickými důsledky. Dostatečná suplementace tohoto mikroelementu tato rizika snižuje.

Vzhledem k faktu, že náš organismus nedisponuje speciálním úložištěm udržujícím zinek v dostatečném množství, podléhá zinek velkému metabolickému obratu, a proto je přiměřený denní příjem zinku nutný pro rozvoj a udržení všech jeho biologických účinků. S ohledem na vysokou prevalenci nedostatku zinku v populaci je jeho nedostatek chápán jako významný problém. Jedinci se sníženou hladinou zinku jsou mimo jiné náchylnější k respiračním onemocněním. Respirační infekce se řadí mezi ty nejčastější a nejrozšířenější a prakticky nenajdeme jedince, který by s nimi neměl zkušenosti. Nízké hladiny zinku jsou spojeny s vyšším výskytem respiračních infekcí s následnými socioekonomickými důsledky. Dostatečná suplementace tohoto mikroelementu tato rizika snižuje.

Ukázalo se, že zinek má významný efekt na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic, ovlivněním jejich fúze, replikace a translace. Adekvátní hladina zinku může také snížit riziko následné bakteriální koinfekce u akutních respiračních virových infekcí. Je prokázáno, že suplementace zinku zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů u nachlazení. Tato léčebná strategie má být zahájena v průběhu prvních prodromálních stádií respirační infekce (během 12–24 hodin) a doporučuje se použít dávkování až do 75 mg elementárního zinku za den po nejméně pět po sobě následujících dní. Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systémuZinek lze použít i v rámci preventivní strategie. Je prokázáno, že dlouhodobá suplementace zinku působí preventivně před vznikem akutních respiračních infekcí, a to ve všech věkových kategoriích. V lékárnách dostupný registrovaný volně prodejný léčivý přípravek obsahující zinek je indikován na ovlivnění imunitní funkce při stavech zvýšené náchylnosti k infekcím a při stavech nachlazení. Lékárna má v případě pacientů s onemocněním dýchacích cest plnit funkci pracoviště, které na jedné straně poradí se samoléčbou při nezávažných projevech onemocnění a na druhé straně rozezná závažné onemocnění dýchacích cest, které je nutné léčit pod lékařským dohledem.

Zinek jako zásadní mikroelement pro funkci imunitního systému


Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!