Sezóna klíšťat se blíží

Vybavte svou lékárničku domácím testem na zjištění borelie z klíštěte.

Každý rok se v Česku objeví 4 500 případů lymeské boreliózy. Klíšťat infikovaných bakteriemi borelie je zhruba 13 %. V 87 % případů se tedy propuknutí nemoci bát nemusíme. Jak ale získat jistotu, že klíště nebylo nakažené? Odpověď je jednoduchá – pomocí domácího diagnostického testu Veroval® na zjištění borelie z klíštěte.

Příznaky LB jsou velmi nespecifické, proto je poměrně náročné ji správně diagnostikovat.

Lymeská borelióza (Lymeská nemoc; LB) je infekční onemocnění vyvolané bakteriemi rodu Borrelia. Jedná se o nejčastější onemocnění přenášené klíšťaty, které se vyskytuje v celém mírném pásmu Evropy, Asie i Severní Ameriky.

Borelie patří mezi velmi odolné mikroby, kteří díky svému spirálovitému tvaru a četným bičíkům aktivně pronikají i mírně poškozenou kůží nebo stěnou buněk a tkání v organismu. V některých tkáních (např. vazivo, nervová tkáň) také dokážou dlouho přežívat.

Projevy onemocnění

Příznaky LB jsou obvykle děleny do tří stadií. První dvě časná stadia jsou pozorována v prvních týdnech až měsících po nákaze, třetí, pozdní stadium, probíhá měsíce až roky po nakažení. Projevy jednotlivých stadií bývají odděleny bezpříznakovým obdobím v řádech dnů až let. Nejlehčí formy infekce obvykle proběhnou zcela bez příznaků nebo jen s minimálními projevy typu únavy či bolesti svalů a kloubů.

Ústup potíží po léčbě bývá pozvolný, někdy dokonce v řádech měsíců.

První lokalizované stadium je charakterizované tzv. migrujícím erytémem – několik centimetrů širokým zarudnutím okolo místa přisátí klíštěte, obvykle s bledým středem, které je nebolestivé, občas mírně svědí, objevuje se typicky za 1–3 týdny po nakažení a většinou několik týdnů přetrvává (při nasazení antibiotické léčby vymizí během ní). Tento specifický projev kožní infekce LB je často mylně zaměňován s nespecifickou lokální zánětlivou reakcí na přisátí klíštěte, která je obvykle přítomna již v okamžiku jeho vytažení nebo se objevuje v prvních dvou dnech po něm, je výrazně menší, často svědí, může vystupovat nad úroveň okolní kůže a většinou spontánně během pár dnů zmizí.

Sezóna klíšťat se blížíDruhé stadium vznikající rozšířením borelií v organismu se projevuje např. zánětem mozkových blan nebo nervů. Příznaky tzv. neuroboreliózy zahrnují bolesti hlavy či zad, světloplachost, zvracení, závratě, poruchy vidění, pískání v uších, brnění končetin, poruchy kožní citlivosti, škubání ve svalech nebo různě lokalizovaná ochrnutí. Vzácněji dochází v tomto stadiu k postižení srdečního svalu, což se nejčastěji manifestuje poruchami srdečního rytmu. Objevit se mohou i další kožní projevy, např. tzv. boreliový lymfocytom (zarudlý uzel na ušním boltci, bradavce nebo šourku) nebo postižení kloubů.

Pozdní stadium LB se projevuje postižením kloubů (především těch velkých, např. kolena, ramena, zápěstí), kůže a pozdní neuroboreliózou, kterou již doprovází četné psychické projevy (např. poruchy spánku, paměti, deprese). Často je přítomna výrazná únava.

Diagnostika a léčba

Příznaky LB jsou velmi nespecifické, proto je poměrně náročné ji správně diagnostikovat. Zásadní informací je pro lékaře údaj o přisátí klíštěte (nebo o pobytu v přírodě), zejména objevil-li se v místě přisátí migrující erytém. Vyšetřením z krve lze stanovit přítomnost protilátek proti boreliím, ty jsou však pozitivní i po již prodělané infekci a jejich výše neodpovídá závažnosti onemocnění. Vždy je tak třeba vycházet i z klinických projevů choroby popsaných výše. Protilátky se v organismu vytváří za 3–6 týdnů po nákaze a mohou přetrvávat mnoho let po úspěšném překonání infekce. Přímé stanovení patogenů v organismu se rutinně neprovádí.

Test se provádí nikoliv ze vzorku krve člověka, ale ze samotného klíštěte.

LB se léčí antibiotiky (např. doxycyklin, amoxicilin, azitromycin). Konkrétní látku a dobu podávání vždy volí lékař podle stadia onemocnění, přítomných projevů a možností konkrétního pacienta. Ústup potíží po léčbě bývá pozvolný, někdy dokonce v řádech měsíců.

Také po prodělaném onemocnění a adek­vátní antibiotické léčbě mohou přetrvávat nespecifické projevy, jako jsou např. únava, bolesti hlavy, svalů či kloubů, poruchy spánku nebo čití, emoční labilita. Tento stav je označován jako postboreliový syndrom. Zde již antibiotická léčba nemá význam, léčí se pouze vlastní projevy syndromu (např. bolest). Již prodělané onemocnění LB nemusí chránit před novou infekcí. Očkování prosti LB dosud není možné.

Prevence boreliózyPrevence boreliózy

Riziko přenosu infekce z infikovaného klíštěte roste s dobou jeho přisátí. Borelie žijící ve střevech klíštěte jsou spolu s jeho slinami uvolňovány za několik hodin po přisátí, ale nakazit se můžeme i za mnohem kratší dobu. Hlavní prevencí LB je tak vyhýbání se místům s vysokou aktivitou klíšťat. Tu lze od dubna do října sledovat na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz). Typickými biotopy klíštěte jsou listnaté a smíšené lesy, keřové porosty s bylinným patrem a porosty na okrajích vodních toků.

Jestliže se i přesto do rizikových oblastí vydáme, měli bychom se vždy chránit oděvem (dlouhé nohavice a rukávy, uzavřená obuv, pokrývka hlavy, hladké světlé materiály, z nichž lze případně přichycená klíšťata snadno odstranit) a repelentem. Při výběru repelentu je třeba volit vhodnou účinnou látku i její koncentraci a pamatovat na to, že ne všechny je možné nanášet přímo na kůži nebo aplikovat u dětí.

Ránu po vytažení klíštěte důkladně vydezinfikujeme (stejně tak i použité pomůcky) a ještě několik týdnů sledujeme.

Po každé návštěvě rizikové lokality bychom se měli osprchovat a převléknout, prohlédnout si důkladně celé tělo a přisátá klíšťata okamžitě odstranit. Názory na správné vytahování klíšťat jsou různé, nicméně většina odborníků se shoduje na tom, že je třeba dbát na to, abychom klíště během vytahování nijak nemačkali a nedotýkali se ho holýma rukama. Klíště by před vytažením nemělo být ničím mazáno, přípustné je opatrné ošetření místa přisátí dezinfekcí s obsahem jódu. Klíště potom těsně u pokožky zachytíme speciální kartou nebo háčkem a opatrně vytáhneme. Použití pinzet nebo klíštěk, kdy klíště s mírným tahem opatrně vykýváme, je méně vhodné, protože hrozí jeho rozmáčknutí. Ránu po vytažení klíštěte důkladně vydezinfikujeme (stejně tak i použité pomůcky) a ještě několik týdnů sledujeme.

Chceme-li mít jistotu, že vytažené klíště nebylo infikované, můžeme využít jednoduchý domácí test. Test se provádí nikoliv ze vzorku krve člověka, ale ze samotného klíštěte. Klíště musí být při testování živé, proto je dobré při jeho odstranění použít speciální kartu nebo háček. Výhodou tohoto testu je, že téměř okamžitě a v domácích podmínkách získáte cennou informaci o tom, zda je nutné pozorování a návštěva lékaře, nebo jsou vaše obavy s vysokou pravděpodobností zbytečné.

Domácí test obsahuje návod s podrobnými instrukcemi, které vás testováním provedou krok za krokem. Můžete se navíc podívat na instruktážní videa, která naleznete na webu www.veroval.cz či na YouTube kanálu společnosti HARTMANN – RICO. Domácí test Veroval Borelie z klíštěte je volně dostupný v lékárnách Moje lékárna a prodejnách zdravotnických potřeb za doporučenou maloobchodní cenu 299 Kč.

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!