Kdo je farmaceut a s čím se na něj obracet?

Lékárnu navštěvujeme každý podle toho, co nás trápí, podle svých potřeb, od zvyklosti při pravidelném týdenním nákupu v supermarketu až po mimořádnou návštěvu nemocniční lékárny z důvodu nemoci. Ať je důvod a motivace jakákoliv, dovolte mi, abych se jako psycholog zabývající se duševním zdravím a také edukací farmaceutů zamyslel nad několika rolemi, které farmaceut v sobě musí obsahovat.

Druhou rolí, kterou mají farmaceuti zastávat, je role PORADCŮ doporučujících optimální způsob léčby, rekonvalescence...

Kdo je farmaceut a s čím se na něj obracet?Především chci vyzvednout roli farmaceuta jako ZDRAVOTNÍKA. Lékárna je z pohledu zákona zdravotnické zařízení, nese právní odpovědnost za svou práci a musí splňovat řadu podmínek. Pro nás pacienty je asi nejdůležitější garance odborné erudice všech farmaceutů v lékárně. To je podstatný rozdíl od nákupu léků na čerpacích stanicích nebo v drogériích, kde nám neporadí a kde nenesou žádnou zodpovědnost za odborné rady. Léky v lékárně nám vydává magistr farmacie, který nejenže musí absolvovat vysokou školu, ale především je povinen celoživotně se vzdělávat v systému kontinuálního vzdělávání. To nám dává jistotu, že při výdeji léčiv jsme pod odbornou kontrolou odborníka, který zná stávající léky, sleduje nové informace, vývoj nových léků. Z mnohých odborných konferencí přináší řadu novinek, doporučení a trendů v léčení našich nemocí. Od magistra tedy můžeme obdržet velmi odborné rady a doporučení – to vše zdarma. Doplňky stravy a volně prodejné léky, případně zdravotnické prostředky, nám vydává středoškolsky vzdělaný farmaceut, který garantuje ve své odbornosti nejen vysokou erudici, ale v oblasti doplňků stravy i rady a doporučení blížící se vysokoškolsky vzdělaným farmaceutům či lékařům. Jde totiž o to, jak vyplývá z názvu doplněk stravy, že jsme v reklamách seznamováni s různými výrobky odlišně kvalitních firem, a právě farmaceut nám je schopen odborně poradit. Jsou pacienti, kteří ke svým lékům na nemoc berou pravidelně nebo nepravidelně mnoho doplňků (na klouby, na redukci váhy, na růst vlasů apod.), přičemž nejsou seznámení s nutností komplexního přístupu ke svému zdraví a změně životního stylu. Také farmaceuti se ve své profesi musí rozvíjet, vzdělávat a pravidelně účastnit konferencí a vzdělávacích akcí. Jako psycholog takové vzdělávací akce v oblasti profesionální komunikace realizuji a jsem velmi rád, že mám podporu České farmaceutické společnosti.

Kdo je farmaceut a s čím se na něj obracet?

Farmaceuti se ve své profesi musí rozvíjet, vzdělávat a pravidelně účastnit konferencí a vzdělávacích akcí.

Druhou rolí, kterou mají farmaceuti zastávat, je role PORADCŮ doporučujících optimální způsob léčby, rekonvalescence nebo vhodnost kombinace léků. Je zarážející, že dnes pacienti ve věku nad 62 let pravidelně užívají 6 až 7 léků, z toho 2 až 3 nepodporují léčbu, ale potírají účinek jednoho nebo druhého. Toto jsou zarážející výsledky výzkumů realizovaných na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové a prezentovány týmem profesora Malého na kongresu v Jeseníkách v roce 2014. Z odborného hlediska je v pořádku, že se v lékárně musí farmaceut vyptávat pacientů na některé otázky, které již zazněly v ordinaci lékaře. Na základě takto zjištěných a ověřených informací dává magistr jasná doporučení na vhodnou léčbu a kombinaci léčiv, v oblasti volně prodejných léků doporučuje vhodná léčiva farmaceutický asistent. Kdo je farmaceut a s čím se na něj obracet?V praxi mě už nepřekvapí, že šikovní farmaceutičtí asistenti mají tolik informací a doporučení o doplňcích stravy, o vhodnosti jejich kombinace v určitých diagnózách, že mám jistotu, že jsem v dobrých rukou, podobně jako u lékaře. Proto plně akceptuji odborná, nikoliv marketingová, doporučení na nákup dalších přípravků s cílem, abych byl dříve v pořádku nebo udělal maximum pro svou současnou kondici. Jak poznáme marketingové rady od těch odborných v lékárně? Je to celkem snadné, když vám někdo něco nabízí a neptá se vás na nic z hlediska aktuálního stavu (otázky typu: Jak dlouho? Jak se to projevuje? Jaké máte příznaky? Co jste s tím dělal? atd.), tak je to marketing a ten do lékárny nepatří. Pokud se farmaceut ptá, zajímá se o celkový průběh nemoci, aktuální stav a následně doporučí několik přípravků a sdělí vám, co a proč užívat, jak kombinovat, čemu se vyvarovat nebo vám sdělí režimová opatření, tak je to odborně v pořádku a říkáme tomu KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP a ODBORNÉ PORADENSTVÍ.

V lékárnách nebo na internetu se můžete někdy setkat s logem zeleného kočárku s nadpisem „Mladí lékárníci“.

Dnešní doba internetu přináší do lékárny nový fenomén. Pacient, kterému záleží na svém zdraví, má dostupné některé dílčí informace a konfrontuje je s lékařem i lékárníkem. Dokonce u mladší generace pod 25 let, sociology označované jako „generace Y“, je typické, že si vše napřed „vygooglují“ a pak jdou do lékárny pro konkrétní léčivo. Tou hlavní změnou v komunikaci s pacienty je to, že se smazala nerovnováha v dostupných informacích. Aktivní a motivovaný pacient je schopen se nejen přes diskusní fóra a přes sociální sítě napojit na řadu odborníků – má zcela jiné informace, než jaké mohl slyšet u lékaře nebo v lékárně. Kdo je farmaceut a s čím se na něj obracet?Pro takovou komunikaci s pacientem je nutné změnit přístup, od doporučení přejít ke KONZULTAČNÍ ČINNOSTI, kde se analýza stavu pacienta mění v delší analytický rozhovor. Zde je důležitá empatie, souznění a naslouchání. Farmaceut se často mění v PSYCHOLOGA, což je další rolí farmaceutů – jsou psychologové prvního kontaktu nebo krizové intervence. Spousta zdravotních problémů a nemocí jsou projevem tzv. psychosomatiky. Znamená to, že psychický problém, který je neřešený, se postupně mění na zdravotní komplikaci, aby ho člověk zaznamenal. Většinou to pacient nevnímá a chce jen a jen léky, někdy má farmaceut úspěch a přesvědčí pacienta řešit svůj problém kauzálně. Dokonce jeden z průkopníků této filozofie a léčby, doktor Hnízdil se svou teorií „Celostní medicíny“, hovoří jednoznačně: nemoc je příznak, signál, že něco nedělám dobře, žijeme špatně. Vážím si celé řady farmaceutů v lékárnách, že podle této zásady žijí a pracují a že se snaží nás pacienty přesvědčit, mnohdy zcela sisyfovsky, o nutnosti změnit přístup ke svému zdraví. Proto považuji farmaceuty dnes za LÉČITELE ve smyslu starších babiček bylinkářek a dědků kořenářů.

Farmaceut se často mění v psychologa, což je další rolí farmaceutů – jsou psychologové prvního kontaktu nebo krizové intervence.

Poslední moje zamyšlení nad rolí farmaceuta dnes je role EMPATICKÉ ŽENY, MAMINKY. Většina pracovníků v lékárně jsou ženy, mají za úkol nejen zvládat svou práci odborně a s vysokým nasazením, ale také mají denně řadu úkolů, které musí splnit pro svou rodinu – doprovodit děti do školky, odpoledne odvézt děti na jejich koníčky, v podvečer navařit, připravit vše na druhý den a večer k tomu všemu být i milující a žádoucí manželkou/přítelkyní. To zaslouží od nás pacientů velkou akceptaci a určitou dávku slušnosti i v tak běžných věcech jako např. pozdravit v lékárně, vyčkat řadu v klidu, poděkovat za rady a doporučení a třeba si jen vzájemně popřát pěkný den. Jsem moc rád, že i samotné maminky farmaceutky se snaží být velmi aktivní v oblasti získávání nových informací a trendů dnešní doby v oblasti péče o dítě. V lékárnách nebo na internetu se můžete někdy setkat s logem zeleného kočárku s nadpisem „Mladí lékárníci“ – jde o sdružení v rámci České lékárnické komory s cílem podporovat tyto aktivity.

Mgr. Alexander TOMEČEKVážení pacienti, až půjdete v nejbližší době do lékárny, zkuste si na některou z výše uvedených rolí farmaceutů vzpomenout a svým úsměvem, pozdravem či poděkováním pozitivně reagovat na jejich empatický, profesionální a lidsky velmi příjemný přístup.

S přáním krásných dní

Psychologie pro praxi

Mgr. Alexander TOMEČEK
www.psychologiepropraxi.cz


Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!