Jak Moje lékárna pečuje o seniory?

Se sdružením lékáren Moje lékárna je od počátku spojeno vzdělávání lékárníků, ale i laické veřejnosti, proto byl spuštěn vlastní informační webový portál www.mojelekarna.cz, byla zorganizována řada vzdělávacích seminářů a kongresů „Moje lékárna pečuje o seniory“ nebo vznikly i interaktivní testy pro zaměstnance lékáren. Za spoluúčasti lékařů byla spuštěna na webovém portálu dokonce Poradna zaměřená na poradenství v případě méně závažných diagnóz. Cílem není jako u většiny obdobných internetových poraden směřovat zákazníka do e-shopu, ale je jím informovat laickou širokou veřejnost o onemocnění a poskytnout tak pár užitečných praktických rad.

Ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností aktuálně připravujeme 22. gerontologický kongres v Hradci Králové. Spolupráce s Českou gerontologickou a geriatrickou společností trvá téměř již 8 let a nesmírně si jí vážíme. Na jednotlivých seminářích jsou probírána aktuální témata, která hýbou světem gerontologie. Říjnový kongres bude zaměřen na „Specifika péče o geriatrické pacienty u vybraných onemocnění (akutní i následná péče)“.

Na programu jsou mimo jiné připravena témata, jako jsou Management syndromu demence – možnosti a meze, Farmakoterapie pacientů s Alzheimerovou nemocí aneb „Já si nikdy nepletu léky“, Moje lékárna a péče o seniorské kategorie pacientů, Výživa u pacientů s kognitivní poruchou, Život se zubní náhradou a celý blok přednášek Stárnutí a možnosti podpory kognitivních funkcí, jejichž součástí bude práce se "Sešity pro trénování paměti". Kongres bude tentokrát probíhat v sekcích pro lékaře, lékárníky, mladé geriatry, pro nelékařské pracovníky a absolventy U3V.

Soustavným vzděláváním lékárníků bychom rádi v lékárnách Moje lékárna vytvořili konzultační místa pro seniory. Chceme být schopni v lékárnách poradit nejen při závažných onemocněních, jako je např. Alzheimerova choroba, ale i ve zdánlivých maličkostech, jako jsou nebezpečí pádů, bezpečnost domova seniora a úprava životosprávy, které mohou výrazně ovlivnit život seniora i jeho rodiny. Dále se ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností snažíme upozornit na závažnost problematiky např. poruch paměti a na skutečnost, že paměť je stejně dobře měřitelná jako ostatní funkce (krevní tlak, hladina krevního cukru či tuků a podobně).

Projekt Moje lékárna je tak zkrátka dobrým příkladem mezioborové spolupráce v péči o seniory.

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!