Moje imunita

Lidská imunita obecně představuje obranu našeho organismu proti všemu „cizímu“, např. virům, mikrobům, parazitům, ale také našim vlastním (např. nádorovým) buňkám. Z historického hlediska je imunita stará jak život sám a i když organismy nemají bílé krevní buňky, mají určité stupně imunity. Imunitní „systém“ nacházíme prakticky u všech organismů, od bezobratlých přes hmyz až k obratlovcům. Lidský organismus má tři stupně obrany:

1. stupeň obrany (vnější/nespecifická/vrozená)

tvořený kůží a sliznicí (např. v ústech apod.), které pokrývají naše tělo a zabraňují primárnímu průniku nežádoucích organismů do našeho těla,

2. stupeň obrany (vnitřní/nespecifická/vrozená)

aktivuje se, pokud dojde k prolomení 1. stupně obrany. Cizí organismy v našem těle jsou identifikovány, obklopeny bílými krevními buňkami, zabity a absorbovány,

3. stupeň obrany (vnitřní/specifická/adaptabilní)

aktivuje se po prolomení 1. stupně obrany současně s 2. stupněm obrany, ale jen tehdy, pokud dotyčný organismus identifikuje jako škodlivý.

Imunita

Imunitu lze dle základního dělení rozlišit na NESPECIFICKOUSPECIFICKOU. Nespecifickou imunitu, která je vývojově starší, máme už od narození. Bílé krevní buňky zasahují proti všem škodlivým organismům bez rozdílu a nemají imunologickou paměť, tzn. neselektují svoji obranu proti škodlivým organismům, se kterými se setkaly. Oproti tomu specifická imunita je evolučně mladší, není vrozená, ale získáváme ji průběžně během života, když se střetáváme s cizorodými organismy nebo jejich částmi, např. formou očkování nebo běžným životem.

Jak aktivně podpořit naši imunitu?

Obecně shrnuto – praktikováním zdravého životního stylu, který zahrnuje zdravé stravovací návyky, pohyb, duševní péči, prevenci a aktivní imunizaci.

Zdravé stravovací návyky by se daly shrnout do jediné věty: jíst do polosyta a pít do polopita. Obecně by člověk měl jíst střídmě a neměl by se vyloženě stranit některých jídel či jejich ingrediencí. Jsou samozřejmě jídla (např. uzeniny, potraviny obsahující nadměrné hladiny soli, cukru či nebezpečných éček), kterých bychom se měli vyvarovat, ale člověk je všežravec a jako takový by se měl i chovat. Při střídmé konzumaci bychom měli do našeho organismu dostat postačující množství bílkovin, minerálů, vitaminů a dalších důležitých látek, které jsou pro naši imunitu podstatné. Jídla by neměla překyselovat žaludek a měla by být vhodná pro naši střevní mikroflóru, která zaručí optimální vstřebání živin z jídla do organismu a následně i řádné vyprázdnění. Různorodé jídlo nám také dostatečně zaručuje setkávání se s cizími organismy, které nám navozují stimulaci nespecifické imunity.

Pohyb je důležitou součástí imunity, protože působí jako prevence civilizačních chorob. Během pohybu dochází k vyplavování důležitých tělu vlastních látek, jako jsou serotonin, dopamin, nor-
adrenalin atd., které se uplatňují v regulaci imunity. Pohyb nám také zaručuje dostatečné setkávání se s cizími organismy, které nám zaručují stimulaci nespecifické imunity. Známé heslo „pohybem ke zdraví“ nepřímo mluví o pohybu jakožto stimulátoru imunity.

Duševní zdraví je stejně důležité jako všechny ostatní složky. Známe heslo „víra tvá tě uzdravila“ nám poukazuje na známý placebo efekt, kdy je náš organismus pomocí „víry v uzdravení“ schopen se vypořádat s nemocí bez použití léčivých látek.

Prevence je velmi důležitou částí podpory naší imunity. Prevence zahrnuje nepřehnané dodržování hygienických norem, kdy našemu imunitnímu systému dopřáváme dostatečný „imuno“ stimul. V případě života v aseptickém prostředí, kde by se naše imunita nestřetávala s cizorodými organismy, by náš imunitní systém zdegeneroval a v případě náhlého střetu s cizím organismem by mohlo dojít k fatálním následkům. To znamená, že je důležité mít doma uklizeno, ale přílišná dezinfekce našeho okolí není žádoucí.

Aktivní imunizaci můžeme dělit na tu získanou očkováním anebo pomocí imunostimulantů. Očkování pomocí očkovacích látek je aktivní vpravování cizorodých částic organismů do našeho těla, na jehož základě si náš organismus vybuduje specifickou imunitu proti dodanému cizorodému organismu (nemoci). Na druhé straně imunostimulancia jsou vesměs doplňky stravy, které stimulují nespecifickou imunitu tím, že do našeho organismu dostaneme částice cizorodých látek, na které zareagují bílé krevní buňky zvýšeným výskytem v krvi. Dle nejnovějších poznatků betaglukany a mannany z buněčných stěn kvasinek Saccharomyces cerevisiae přeměňují nádorem asociované makrofágy (TAM – tumor-associated macrophages), zodpovědné za potlačování vlastní imunitní reakce proti nádorovým buňkám a rezistenci vůči chemoterapii, na „normální“ aktivní bílé krvinky se silnou imunostimulační aktivitou.

Firma Galmed nabízí imunostimulant IMUNOCOMPLEX, který v sobě zahrnuje trojkombinaci aktivních látek, a to imunofaktor Alfa, multivitamin a probiotickou část. IMUNOCOMPLEX je originální český patentovaný produkt vyvinutý pro každodenní posílení imunitního systému ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Imunofaktor Alfa obsahuje soubor látek z buněčných stěn kvasinky Saccharomyces cerevisiae např. lyzáty, mannany a betaglukany. Multivitaminová část obsahuje vitaminy a minerály v přiměřených dávkách umožňujících i přirozené vstřebávání ze stravy, a to vitaminy B1, B2 B3, B5, B6, B7, B9, B12, dále pak vitamin C a E a minerály chrom, selen a zinek. Probiotická část obsahuje enkapsulované (projdou přes kyselé žaludeční prostředí) živé bakteriální a kvasinkové kultury s vlákninou. Charakteristická vůně výrobku po kvasnicích je způsobena tím, že IMUNOCOMPLEX garantuje přírodní původ tobolek bez použití umělých aromatických látek.

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!