MOTIVACE – tajný klíč k úspěchu

Chci zhubnout, více cvičit, jíst zdravě a mít lepší práci – jak nastartovat svůj hnací motor?

Spousta lidí má s motivací problémy. Vnitřní motivace může mít mnoho podob, ať už je naším cílem dosáhnout pracovních úspěchů, nebo nalézt vnitřní klid a jistotu. Ta však stejně jako úspěch není vymahatelná, není možné ji získat bez vlastního úsilí a konkrétního zaměření. Důležité je si ale říci, na čem chceme své životní cíle postavit, a nenechat náš vnitřní hlas přehlušit okolními vjemy. Často se totiž setkáme s tím, že získaný úspěch není úměrný našemu úsilí.

Motivace a osobní život

Osobní život bývá většinou vnímán jen jako odpočinek po náročné práci. Ale právě v oblasti svého vlastního života bychom měli mít určeny hlavní priority, ke kterým chceme vázat svou motivaci.

Firemní cíle a naše ambice v zaměstnání by měly být pouze součástí osobních cílů a plánů, ale mezi ty hlavní by měl patřit také vlastní rozvoj osobnosti a rodina. Sebemotivace souvisí s každodenním naplňováním osobních cílů tak, aby si každý mohl svůj jednotlivý den užít s pocitem, že dává smysl jeho životní filozofii. Je špatné plnit cizí cíle nebo očekávání partnera. Člověk by neměl svou životní náplň hledat u druhých. Řada lidí je zvyklá pečovat pravidelně o kondici svého těla, ne tak ale o stav mysli. Přitom je to právě naše psychika, která má na kondici nejvýraznější vliv. A přesto máme daleko více fitcenter než meditačních místností.

Motivace a sport

Motivace a sportJako mentální kouč vrcholových sportovců, začínajících talentů i sportovních týmů vidím velký rozdíl ve výkonnostech díky mentálním cvičením a trénování psychické odolnosti. Ta je důležitá nejen pro závody, ale především pro rutinu každodenního tréninku, dodržování režimu a tréninkových plánů. Vnitřní radost i po náročném tréninku je významná. Je důležité se na dřinu umět i těšit, vnímat ji jako svou cestu, která sportovce posiluje a přinese mu uspokojení. Celý systém totiž není jen o naběhaných kilometrech a nazvedaných kilech. I ve sportu se musí pracovat s osobností člověka a jeho vnitřní silou jako komplexem obav, ambicí a vnitřních bariér. Psychika stále častěji rozhoduje o sportovních výkonech a především o vítězstvích. Rovnováha a umění vládnout svému vnitřnímu světu často v okamžiku závodu rozhoduje jak o jeho celkovém výsledku, tak především o délce úspěšné kariéry.

Motivace a byznys

Stále více firem využívá zkušeností z psychické přípravy vrcholových sportovců pro své manažery a obchodní týmy, kde výkon a výsledek jsou jednou z priorit. Zároveň hledají rovnováhu mezi tlakem na výkon a dlouhodobě udržitelným rozvojem svých lidí. Mohu potvrdit, že podobnost mezi sportem a byznysem je více než zřejmá. Naopak rozdíl mezi těmito dvěma světy vnímám především v míře zodpovědnosti, se kterou sportovci přistupují vůči vlastní regeneraci a sbírání sil pro výkon. Toto firemnímu managementu a celkově byznysu chybí. Je zde výrazná absence práce s vnitřní silou a vnitřním klidem.

Vnější motivace pomocí motivačních programů, benefitů a tlaků na finanční a jiný výsledek supluje a nahrazuje klesající nebo neexistující vnitřní motivaci, která ne že by zcela chyběla, ale je skryta pod nánosem firemní únavy a kumulovaného stresu. Tlak na výsledek a rychlost řešení je často tak velký, že zaměstnancům velmi ztěžuje tuto motivaci nalézt. Stává se proto stále větším trendem, že místo vzdělávání v manažerských nebo obchodních dovednostech je do portfolia kurzů pro zaměstnance zařazován mentální trénink a práce s osobností manažera.

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!