Lze podpořit imunitní systém?

Ano, lze. Odpovědi a mnohem více vám přináší článek z pera profesora Krejska, předního imunologa. Dnes je imunita předmětem široké odborné i laické diskuse, ne všechny informace jsou srozumitelné a pravdivé. Pojmout téma imunity i v obsáhlém odborném článku nelze. Proto se soustředíme na významný prvek našich životů, který máme ve svých rukou, který zásadně ovlivňuje naše zdraví a náš imunitní systém, a tím je strava.

V současné době získáváme v medicíně stále více důkazů, že možnost ovlivnit náš zdravotní stav už není pouze v rovině slov. Máme velmi konkrétní molekulární důkazy, že naše zdraví jako celek, a zvláště naše obranyschopnost, ovlivňují životní podmínky. Vědecké bádání ukazuje, že vše, co nás obklopuje a především složky, které jsou součástí naší potravy, působí na přepis mnoha genů našich buněk. Máme možnost významně ovlivňovat podle současného pohledu jeden z nejúčinnějších faktorů vnějšího světa, a to naši stravu.

Strava na nás působí od našeho zrodu. V časném období vývoje je ničím nenahraditelnou stravou mateřské mléko. Pouze mateřské mléko obsahuje v plné míře veškeré živiny nutné pro ohromující vývoj dítěte v kojeneckém období. Pro lidi, kteří žijí ve vyspělých zemích, ke kterým lze počítat i Česko, je potrava naprosto dostupná. Výsledkem je skutečnost, že v průběhu zhruba tří generací se zcela proměnil náš jídelníček, a to ve většině případů k horšímu. Naprosto dominuje masitá strava bohatá na tuky. Chybí obiloviny, zelenina, ovoce jako zdroj vlákniny a vitaminů. Abychom měli „bezpečné potraviny“, likvidujeme všechny mikroorganismy. Mezi lidmi se i cestou internetu šíří nejrůznější mýty o „prospěšnosti“ nebo „škodlivosti“ některých potravin, např. lepku nebo mléka. Můžeme oprávněně tvrdit, že strava, kterou přijímá většina naší populace, je nepřirozená a naše tělo na ni není připraveno. Výsledkem jsou metabolické problémy. V důsledku je negativně ovlivňována i obranyschopnost člověka. To je skutečnost, kterou můžeme konstatovat u většiny lidí včetně těch, kteří mají zájem svým životním stylem pozitivně ovlivňovat své zdraví. Ti se často zajímají o potravní doplňky, které by měly přispět k vybudování a udržení zdraví. Na tuto poptávku přirozeně reaguje trh obrovskou nabídkou nejrůznějších preparátů. Spotřebitelé by měli být obezřetní a zvolit takový potravní doplněk, který prokazatelně obsahuje složky pozitivně působící na metabolismus a imunitu. Tyto složky by měly být ve správných kombinacích, aby působení daného doplňku bylo skutečně komplexní. Za takový potravní doplněk můžeme oprávněně považovat preparát IMUNOCOMPLEX®, který bude pro účely článku použit jako modelový preparát především z důvodu, že se jedná o český přípravek, jeden z výsledku grantů, na kterém se podílela i Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Ten obsahuje celou paletu biologicky aktivních látek, které mají prokazatelný vyvážený vliv na obranyschopnost. Nebude možné poukázat na všechny jednotlivé složky. Zdůrazníme pouze ty nejvýznamnější.

IMUNOCOMPLEX

IMUNOCOMPLEX® obsahuje složité cukry, které byly získány ze stěn pekařských kvasinek. Zdůrazňujeme, že se jedná o zcela přírodní zdroj, který lidstvo používá ke kvašení těsta, výrobě piva a vína po celou historii. Tyto cukry jsou nazývány jako beta-glukany a manany.

Pro fungování imunity zdůrazňujeme především vitamin B2 a B6. Pro normální krvetvorbu a funkci nervového systému je nezbytný vitamin B12. Kyselina listová, tj. vitamin B9, je nezbytná pro vývoj nervové soustavy plodu stejně jako vitamin B1. Oba musí být přijímány s potravou, protože naše tělo je nedokáže vytvořit. V IMUNOCOMPLEXu® jsou obsaženy jmenované vitaminy spolu s dalšími v cca 25–30 % doporučené denní dávky.

Je opakovaně doloženo, že běžná strava naší populace neobsahuje v dostatečné míře zinek, selen a chrom. Je doporučováno doplňovat naši stravu o potravní doplňky s obsahem těchto prvků.

Již jsme zdůraznili, že naše strava je v přemrštěné míře bohatá na tuky. Chybí v nich především nenasycené mastné kyseliny označované jako omega-3 (např. kyselina alfa-linolenová) a omega-6 (např. kyselina gama-linolenová).

Opakovanými lékařskými studiemi je jednoznačně prokázáno, že složení potravy převážné většiny lidí neodpovídá svými parametry požadavkům na zdravou výživu. V běžné potravě chybí především ty složky, které vyžaduje naše tělo pro optimální fungování imunitního systému a dostatečnou obranyschopnost. Součástí aktivního životního stylu se tedy nezbytně stává i potřeba doplnit stravu o ověřené potravní doplňky, které chybějící složky dodají. Svým složením náš modelový preparát splňuje tyto požadavky.

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!