Vychází obsáhlý manuál pro seniory a jejich pečovatele

Průvodce vyšším věkemNa trh přichází nová publikace. Je určena všem, kteří se aktivně zajímají o problematiku stáří a stárnutí. Velmi cenné informace v ní najdou pečovatelé z řad laiků i profesionálů. Do knihy Průvodce vyšším věkem přispěli nejen přední čeští gerontologové a geriatři, ale také odborníci z dalších medicínských oborů.

Dále v knize můžeme najít množství textů známých autorů z oblastí kultury a sociologie, do jejichž oblasti zájmu senioři spadají. Tím se kniha stává zajímavou nejen pro pacienty, ale také pro lékaře.

Co je to vlastně geriatrie a jak se projevují fyziologické změny jednotlivých orgánů ve stáří? To se dozvíme v úvodu této knihy. MUDr. Božena Jurášková, Ph.D., vedoucí lékařka ambulancí a poraden Kliniky gerontologické a metabolické Fakultní nemocnice Hradec Králové, se v první kapitole zaměřuje na seniora a jeho zdraví. Vysvětluje, jak se navenek projevuje proces stárnutí a s jakými dalšími změnami je spojen.

Velmi poutavě se o rozdílu mezi demencí a Alzheimerovou chorobou píše v kapitole druhé. Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., ředitelka Gerontologického centra v Praze 8, se také zmíní o České alzheimerovské společnosti a položí pro mnoho seniorů zajímavou otázku. Jaké jsou výhody a nevýhody domácí a institucionální péče? Dozvíte se v knize. Součástí kapitoly o demencích a poruchách kognitivních funkcí jsou i praktické návody, jak trénovat paměť.

Mozek je hlavní součástí centrální nervové soustavy a výhradním sídlem lidské paměti. Stejně jako lidské tělo, tak stárne také lidská paměť. Mezi normálním zapomínáním a chorobou existuje velmi tenká hranice, kterou se Mgr. Jitka Suchá, vedoucí denního stacionáře pro seniory v Praze 8, snaží najít a definovat. Jaké má senior možnosti cvičení své paměti? Třetí kapitola knihy je věnována právě tomuto mnohdy podceňovanému problému.

Další statě se věnují poruchám výživy ve stáří, především podvýživě a malnutrici jakožto základním příčinám naprosté většiny úmrtí v nemocnicích, nebo o vlivu deprese, která je u seniorů stále podceňována, přestože jde o léčitelnou chorobu. Velmi důležité jsou texty pojednávající o zásadách zdravé výživy a pohybové aktivitě seniorů.

Ze stati doc. MUDr. Dany Müllerové, Ph.D., vedoucí Ústavu hygieny a preventivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, se dozvíte, jak velký význam má zdravá výživa na kvalitní život po šedesátce. Prevence, jakou je kvalitní a vyvážená strava, je nedocenitelná a málo lidí si zatím uvědomuje, kolika nepříjemným důsledkům stárnutí pomáhá předcházet.

V závěru knihy se pak věnují otázkám sociálních služeb a domácí péči o seniory. Autorka Mgr. Lada Habrcetlová, sociální pracovnice v organizaci ŽIVOT 90, zde uvádí praktické rady a návody, jak postupovat v konkrétních situacích. Přehled možností poskytovaných sociálních služeb bude jistě velmi ceněnou částí poslední kapitoly.

Autoři dále akcentují význam kultury, vzdělávání a sociálních vazeb, které výrazně zvyšují kvalitu života seniorů. Kladou velký důraz na zapojování se do společenských aktivit a tvrdí, že zdravý životní styl v kombinaci s aktivitou vedou ke spokojenému a bezbolestnému stáří.

Hlavním cílem v přípravě na stáří a stáří samotného je snaha co nejdéle v sobě udržet to, co jsme se naučili v prvních třech letech života – chodit, mluvit a poznávat.

Knihu Průvodce vyšším věkem lze objednat na vyžádání v lékárnách Moje lékárna a na e-shopu mojelekarna.cz.

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!