Prevence infekčních onemocnění v zimním období

Zimní období je typické zvýšenou četností virových i bakteriálních infekčních onemocnění dýchací cest. V různé intenzitě nás často postihnou i několikrát za sezónu.

Abychom jim dokázali co nejlépe odolávat, je třeba celoročně dodržovat zásady zdravé životosprávy – nekouřit, pravidelně se hýbat, pestře se stravovat, dostatečně spát a vyhýbat se stresu. To se nám bohužel velmi často nedaří. Přičteme-li k ne vždy dokonalému životnímu stylu opakované přecházení infekcí, jejich nedostatečné doléčování, nevhodné používání antibiotik nebo některá chronická onemocnění (například cukrovku, alergii, astma), zaděláváme si na velmi nepříjemný problém - oslabení imunitního systému (IS). To se projevuje především zvýšenou náchylností k infekcím, což lze obecně definovat jako stav, kdy se u nás vyskytne akutní infekční onemocnění vyžadující léčbu antibiotiky, nebo klidový režim minimálně třikrát v průběhu jednoho roku. Zatímco těžší poruchy imunity je třeba vždy řešit s lékařem, lehčí můžeme zvládnout i sami pomocí volně prodejných léčivých přípravků a doplňků stravy z lékárny.

Bakteriální lyzáty (imunomodulátory)

Jedná se o přípravky, které obsahují usmrcená a různě opracovaná těla bakterií nebo jejich části. Různé preparáty obsahují (většinou v kombinaci) různé bakteriální kmeny. Ty nejčastěji vyvolávají infekční onemocnění (například druhy rodu Streptococcus či Staphylococcus). Složky bakterií obsažené v přípravku stimulují IS k rozvoji obranné reakce. Ten je pak takzvaně v pohotovosti a při dalším setkání s patogenem infekci snadněji odolá.

Bakteriální lyzáty zvyšují odolnost nejen vůči bakteriálním infekcím, ale také vůči virům a nádorovým onemocněním. Mohou zlepšovat i průběh alergií. Jejich účinnost je prokázána klinickými studiemi. V prevenci je třeba zahájit jejich užívání asi jeden měsíc před očekávaným výskytem infekcí. Maximální efekt mají většinou po třech měsících od začátku léčby. Lze je užívat i při již probíhající infekci, kdy mohou zmírnit a zkrátit její průběh. Pro dosažení co nejvyššího efektu je třeba bakteriální lyzáty užívat vždy ve schématu doporučeném výrobcem, lékařem nebo lékárníkem.

Nukleotidy

Nukleotidy jsou základními stavebními kameny nukleových kyselin (DNA, RNA) a jako nositelky dědičné informace jsou přítomné ve všech buňkách. Tvoří také součást enzymů důležitých pro metabolické děje. Lidský organismus je schopen si je sám syntetizovat, ale jedná se energeticky o velmi náročný děj. Běžně je přijímáme v potravě rostlinného i živočišného původu, především v mase a luštěninách. Bohatým zdrojem nukleotidů pro kojené děti je mateřské mléko.

Nukleotidy mají význam nejen pro imunitní děje, ale také pro růst a regeneraci organismu. Nezastupitelnou úlohu tak hrají u dětí, starých osob, pacientů s chronickým onemocněním, v rekonvalescenci či při stavech vyčerpání. Nukleotidy lze užívat dlouhodobě. Vhodné je jejich postupné vysazování. V dostupných přípravcích jsou často kombinovány s dalšími složkami, které příznivě ovlivňují IS.

Beta glukany

Beta glukany, přírodní složené cukry (polysacharidy) jsou přirozenou součástí vlákniny v obilovinách, některých houbách nebo kvasinkách. S potravou je přijímáme především v celozrnných (tedy s vnějšími obalovými vrstvami obilných zrn) výrobcích z ječmene či ovsa. Beta glukany, které se používají pro stimulaci IS, jsou získávány zejména z hlívy ústřičné (v tradiční čínské medicíně označované jako hiratake), houževnatce jedlého (shii-take), lesklokorky lesklé (reishi) nebo „obyčejných“ pekařských/pivovarských kvasnic. Beta glukany mají významný antioxidační efekt. Díky svému pozitivnímu účinku na IS snižují výskyt infekčních onemocnění a mohou být prevencí určitých typů rakoviny. Uplatňují se také při snižování hladiny cholesterolu v krvi.

Beta glukany jsou, často i v kombinaci s dalšími látkami, obsaženy ve velkém množství různých přípravků, které se liší formou zpracování i obsahem účinných složek. Podle dostupných informací se zdá, že pro podporu imunity je lepší užívat extrakt například výše uvedených hub než jejich usušené rozemleté plodnice, protože lidský trávicí systém není schopen je dokonale rozložit na vlastní a účinné beta glukany.

Echinacea

Oblíbenou rostlinou, tradičně používanou pro podporu imunity, je echinacea (třapatka). Používá se celá rostlina nebo její části v různých lékových formách – například ve formě kapek, sirupu nebo tablet. Kromě podpory imunity a mírnění již probíhajících příznaků, především virových infekčních onemocnění, se uplatňuje také při hojení drobných kožních poranění či akné. Echinacea by neměla být používána dlouhodobě. Podle různých zdrojů maximálně 2-6 týdnů a v kombinaci s léčivy, která mohou potenciálně vést k poškození jater. Pouze s opatrností ji mohou užívat alergici. Pro nedostatek informací se nedoporučuje u těhotných či kojících žen.

Doporučení na závěr

Předkládané sdělení uvádí základní informace o nejčastěji používaných skupinách přípravků pro podporu imunity. Kromě výše uvedených je na trhu dostupné nepřeberné množství dalších. Při výběru nejvhodnějšího přípravku se spoléhejte na radu lékárníka a vybírejte vždy s ohledem na konkrétní osobu, které je určen. Jeden druh preparátu bude vhodný pro malé dítě, u kterého chceme podpořit imunitu před nástupem do dětského kolektivu, a druhý pro seniora s četnými chronickými onemocněními. Přípravky na podporu imunity by nikdy neměli (bez porady s lékařem) užívat pacienti s autoimunitním onemocněním – například s revmatoidní artritidou, ulcerózní kolitidou, nebo užívající léky ovlivňující imunitu (kortikosteroidy).

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!