167

Nenechte se při komunikaci se zdravotníky zaskočit

Odborné pojmy v lékárně Vás už nezaskočí

Nejen u lékaře, ale také v lékárně můžete běžně zaslechnout pojmy, které neznáte. Zdravotníci je nepoužívají proto, aby Vás uvedli do rozpaků, ale protože pro ně jsou zcela běžné a neuvědomí si, že laik jim může jen stěží rozumět. Některé odborné termíny navíc srozumitelnější ekvivalent pro laiky vůbec nemají a lze je vysvětlit pouze podrobnějším popisem. Pro usnadnění komunikace se zdravotníky Vám přinášíme slovníček některých pojmů, s nimiž se můžete běžně setkat při výdeji léčivých přípravků (LP) v lékárně.

Generikum kopie originálního LP – obsahuje stejnou léčivou látku ve stejné lékové formě, ale může se lišit pomocnými látkami.

Indikace důvod vyžadující použití určitého diagnostického či léčebného postupu (např. výtěr z krku, nasazení antibiotik při bakteriální infekci).

Indikační omezení LP je zdravotní pojišťovnou hrazen pouze v některé z jeho indikací (např. některé LP pro zlepšení prokrvení lze k úhradě pojišťovnou předepsat pouze u pacientů s bércovými vředy; v případě jejich předepsání při jiném onemocnění je plně hradí pacient).

Kontraindikace (KI) okolnosti znemožňující použití určitého diagnostického nebo léčebného postupu. Rozlišují se absolutní (nelze je překročit - např. použití léčiva, na které je pacient alergický) a relativní KI (v dané situaci léčebný účinek jednoznačně převažuje nad možným negativním působením - např. použití některých léčiv v těhotenství).

Léková forma (LF) forma zpracování léčiva s charakteristickými fyzikálně-chemickými vlastnostmi (např. stabilita, rozpustnost) odpovídající zamýšlenému způsobu použití. V základu rozlišujeme pevné LF (např. tableta, tobolka, granulát), polotuhé LF (např. mast, krém, gel) a tekuté LF (např. injekce, roztok, suspenze).

Magistraliter LP připravovaný v lékárně na základě předpisu lékaře pro konkrétního pacienta.

Preskripce předepsání LP

Preskripční omezení LP k úhradě zdravotní pojišťovnou je povinen předepsat pouze lékař s určitou specializovanou odborností (např. ušní kapky pro léčbu zánětlivých onemocnění ucha může k úhradě pojišťovnou předepsat pouze otorinolaryngolog). Lékaři ostatních odborností ho mohou k úhradě pojišťovnou předepsat pouze na základě písemného schválení lékaře příslušné odbornosti, což vyznačí na receptu (např. diabetolog tzv. deleguje preskripci určitého specifického LP na praktického lékaře), nebo k plné úhradě pacientem - na receptu jsou tak povinni uvést „hradí nemocný“.

Výpis (z receptu) není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení LP, nebo má-li lékárna na skladě pouze 1 ze 2 druhů LP předepsaných na receptu, a pacient si tak nemůže aktuálně nedostupné LP vyzvednout v téže lékárně později, může lékárník vystavit na chybějící léky z původního receptu výpis. Na základě tohoto výpisu si pak chybějící LP může pacient vyzvednout v kterékoliv jiné lékárně.

Aktuality v Mojí lékárně

14. 3. 2019

TV reklama

24. 2. 2019

Měření stáří cév

Doporučujeme

Espigal Galmed 80mg 100...

Podporuje regulaci střevních plynů díky obsahu...

Psyllium Galmed 200g

Indická vláknina na podporu správného...

B17 APRICARC s meruňkovým...

Rakytník a reishi podporují přirozenou...

Moje lékárna - Vitamin C...

Přispívá k udržení normální funkce imunitního...

 

 

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek Moje lékárna:


Informace o zasílání novinek

Navíc ani korunu!

Podívejte se na naši novou TV reklamu