178

Brufedol 400mg 20 sáčků

Výrobce: Abbott Laboratories, s.r.o.
Typ:
Nákupem toho produktu získáte: 2 body
Cena obvyklá*:
163,- Kč s DPH
Vaše cena:
148,- Kč s DPH
SUKL: 0185545
PDK: 3033553

Produkt je dočasně nedostupný


Popis:
Brufedol 400 mg šumivé granule Ibuprofenum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů při léčbě horečky a do 5 dnů při léčbě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Úplný název Vašeho léčivého přípravku je Brufedol 400 mg šumivé granule. V této příbalové informaci se používá zkrácený název Brufedol 400 mg. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Brufedol 400 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufedol 400 mg užívat 3. Jak se přípravek Brufedol 400 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Brufedol 400 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK BRUFEDOL 400 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Brufedol 400 mg patří do skupiny léčiv zvaných nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID). Jeden sáček přípravku obsahuje 400 mg ibuprofenu. Tento přípravek ke krátkodobému užívání slouží: k úlevě od mírné až středně silné bolesti, např. při bolestech hlavy a zubů, k úlevě od bolesti při menstruaci ke snížení horečky (vysoké teploty). Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající starší 12 let (s tělesnou hmotností 40 kg a vyšší). 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BRUFEDOL 400 MG UŽÍVAT Neužívejte/nepodávejte Brufedol 400 mg: dětem mladším než 12 let, jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6),2 jestliže jste měl(a) v minulosti alergickou reakci na ibuprofen, na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika – příznaky zahrnují zarudnutí kůže nebo vyrážku, oteklý obličej nebo rty, vodnatou rýmu, sípání nebo dušnost, jestliže máte (nebo jste v minulosti měl(a) dvakrát či víckrát) krvácení nebo vřed žaludku/dvanáctníku (peptický vřed), jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) krvácení nebo perforaci (proděravění) žaludku nebo střeva v důsledku užívání nesteroidních antirevmatik, jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin, jestliže máte závažné srdeční selhání nebo onemocnění věnčitých tepen srdce, jestliže trpíte krvácením do mozku (cerebrovaskulárním krvácením) nebo jiným aktivním krvácením, jestliže máte onemocnění, které zvyšuje pravděpodobnost krvácení, jestliže trpíte významnou dehydratací (odvodněním organismu) způsobenou zvracením, průjmem nebo nedostatečným příjmem tekutin. pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství, více informací viz „Těhotenství, kojení a fertilita“. Brufedol 400 mg neužívejte, pokud se na Vás cokoli z výše uvedeného vztahuje. Máte-li jakékoli další pochybnosti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Brufedol 400 mg se poraďte se svým lékařem: jestliže máte chronické zánětlivé onemocnění střeva, například zánět tlustého střeva s vředy (ulcerózní kolitida), zánětlivé onemocnění postihující celý trávicí trakt (Crohnova choroba) nebo jiná onemocnění žaludku nebo střev, jestliže máte poruchu tvorby krevních buněk, jestliže máte problémy se srážlivostí krve, jestliže trpíte alergiemi, sennou rýmou, chronickým otokem nosní sliznice, vedlejších nosních dutin nebo nosních mandlí, nebo chronickým obstrukčním onemocněním dýchacích cest, protože riziko rozvoje zúžení dýchacích cest s obtížemi při dýchání (bronchospasmus) je zvýšené, jestliže jste někdy prodělal(a) astma jestliže trpíte oběhovými problémy v tepnách dolních a horních končetin, jestliže máte problémy s játry, ledvinami, srdcem nebo vysoký krevní tlak, jestliže jste právě podstoupil(a) velkou operaci, jestliže jste v prvních šesti měsících těhotenství, jestliže plánujete těhotenství (více informací viz „Těhotenství, kojení a plodnost“), jestliže kojíte, jestliže máte plané neštovice, jestliže máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo jiná autoimunitní onemocnění, jestliže máte dědičné onemocnění barviva hemoglobinu v červených krvinkách (porfyrie). Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím přípravku Brufedol 400 mg, pokud se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného. Starší pacienti Starší pacienti si musí být vědomi zvýšeného rizika nežádoucích účinků, zejména krvácení a perforace trávicího ústrojí, což může být smrtelné. Nejnižší účinná dávka K minimalizaci rizika nežádoucích účinků je třeba vždy užívat nejnižší účinnou dávku. Použití vyšší než doporučené dávky může způsobit vážná rizika.3 U přípravku Brufedol 400 mg existuje riziko závažných nežádoucích účinků. Pokud k nim dojde, postupujte podle informací uvedených v bodě 4. Srdeční infarkt a mozková mrtvice Jestliže trpíte srdečními problémy, měl(a) jste v minulosti mrtvici nebo si myslíte, že máte zvýšené riziko pro vznik těchto onemocnění, promluvte si před užitím tohoto přípravku se svým lékařem nebo lékárníkem. To platí například, pokud máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoké hladiny cholesterolu nebo pokud kouříte. Tento přípravek může způsobit mírné zvýšení rizika srdečního infarktu (infarktu myokardu) nebo mrtvice. Zvýšené riziko je pravděpodobnější v případě užívání vyšších dávek a při dlouhodobé léčbě. Neužívejte větší než doporučené množství tohoto léku. Vliv na ledviny U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. Děti do 12 let věku Tento přípravek se nesmí podávat dětem do 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek Brufedol 400 mg Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Důvodem je, že Brufedol 400 mg může mít vliv na působení jiných léků. Jiné léky mohou zároveň mít vliv na působení přípravku Brufedol 400 mg. Svému lékaři nebo lékárníkovi sdělte, pokud užíváte některý z následujících léků: acetylsalicylová kyselina, Tento přípravek neužívejte, pokud užíváte jiné protizánětlivé léky/ léky proti bolesti, jiné léky obsahující ibuprofen, například ty, které lze zakoupit bez předpisu, léky na onemocnění srdce, například digoxin, léky na cukrovku (známé jako deriváty sulfonylurey), léky proti srážení krve, jako například acetylsalicylovou kyselinu, warfarin nebo tiklopidin, léky, které potlačují Váš imunitní systém, jako například cyklosporin nebo takrolimus, léky na vysoký krevní tlak, včetně ACE inhibitorů (například kaptopril), beta blokátory nebo antagonisty receptoru angiotensinu II, diuretika (tablety podporující močení), steroidy – používají se při zánětlivých onemocněních, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) – používané při depresích, některá antibiotika proti infekci, včetně aminoglykosidů a chinolonů, zidovudin – používaný při infekci virem HIV nebo AIDS, methotrexát – používaný při některých typech rakoviny, cholestyramin – používaný ke snižování cholesterolu, lithium – používané při některých formách deprese, vorikonazol nebo flukonazol – používané při plísňových infekcích, mifepriston – používaný při umělém přerušení těhotenství, Ginkgo biloba - bylinný přípravek z jinanu dvoulaločného často používaný proti demenci Jestliže se cokoli z výše uvedeného na Vás vztahuje (nebo si nejste jistý(á)), promluvte si před užitím přípravku Brufedol 400 mg se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Brufedol 400 mg s alkoholem Pokud budete během užívání tohoto léku pít alkohol, může se zvýšit riziko nežádoucích účinků. Těhotenství, kojení a plodnost Těhotenství4 Tento přípravek neužívejte, pokud jste v posledních 3 měsících těhotenství. Pokud plánujete otěhotnět nebo jste v prvních 6 měsících těhotenství, promluvte si před užitím tohoto léku se svým lékařem nebo lékárníkem. Tento lék by se měl v těhotenství užívat pouze na doporučení lékaře. Kojení Ibuprofen je vylučován do mateřského mléka, ale pravděpodobně nemá vliv na kojence. Pokud neužíváte Brufedol 400 mg pouze dočasně, poraďte se s lékařem. Plodnost Ibuprofen patří do skupiny léků nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), které mohou u žen poškodit plodnost. Tento účinek vymizí při vysazení tohoto léku. Je nepravděpodobné, že ibuprofen, pokud je užíván příležitostně, by mohl ovlivnit Vaši schopnost otěhotnět. Nicméně pokud máte problém otěhotnět, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než užijete tento přípravek Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento přípravek u Vás může vyvolat pocit závrati nebo ospalosti. Pokud k tomu dojde, neřiďte a nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje. Nedělejte žádné činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Přípravek Brufedol 400 mg obsahuje sacharózu Sacharóza je cukr. Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše tělo netoleruje nebo netráví některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Brufedol 400 mg obsahuje sodík Přípravek Brufedol 400 mg obsahuje 100 mg sodíku na jeden sáček. To je třeba vzít na vědomí, pokud máte dietu s nízkým obsahem sodíku. Z důvodu obsahu sodíku v tomto přípravku budete pravděpodobně muset snížit sodík ve své dietě. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEDOL 400 MG UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Tento přípravek je určen pouze ke krátkodobému užívání. Měl(a) byste užívat nejnižší dávku, která Vám uleví od Vašich příznaků, a to po co nejkratší dobu. Doporučená dávka přípravku Dospělí a dospívající nad 12 let věku (40 kg a více): Obsah jednoho sáčku (400 mg) jednorázově nebo až 3krát denně s intervalem 4 až 6 hodin mezi jednotlivými dávkami. Více než 400 mg jednorázově nemá lepší analgetický účinek. Neužívejte více než celkově 3 sáčky (1200 mg) v průběhu 24 hodin. Osoby s onemocněním jater nebo ledvin Pokud máte problémy s játry nebo ledvinami, Váš lékař určí správnou dávku k užívání. Bude se jednat o nejnižší možnou dávku. Starší osoby (nad 65 let) Pokud máte vyšší věk, Váš lékař určí správnou dávku k užívání. Bude se jednat o nejnižší možnou dávku. Užívání tohoto přípravku5 Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. Granule z jednoho sáčku nasypte do malé sklenice vody (přibližně 125 ml). Ujistěte se, že se ze sáčku vysypaly všechny granule. Přípravek ve vodě míchejte, dokud se nepřestanou vytvářet bublinky a granule se nerozpustí – vznikne šumivý nápoj s příchutí pomeranče. Jak dlouho má léčba trvat Pokud se do 3 dnů při léčbě horečky a do 5 dnů při léčbě bolesti nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud je u dospívajících (ve věku 12-18 let) nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufedol 400 mg, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více tohoto přípravku než jste měl(a), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc nebo nejbližší nemocnici. Vezměte si s sebou balení léku. Příznaky předávkování mohou zahrnovat nevolnost, bolest žaludku, zvracení (může být s příměsí krve), bolest hlavy, zvonění v uších, stav zmatenosti a třaslavé pohyby očí. Při vysokých dávkách může dojít ke ztrátě vědomí, záchvatům (především u dětí), pocitům slabosti a závrati, může se objevit krev v moči, pocity chladu a dýchací problémy. Pokud užíváte léky proti bolesti, obzvláště kombinujete-li několik různých látek s účinkem proti bolesti, můžete si trvale poškodit ledviny a vystavit se riziku selhání ledvin. Riziko se může zvyšovat při dehydrataci. Z tohoto důvodu se vyvarujte nadměrnému užívání léků proti bolesti. Při dlouhodobém užívání léků proti bolesti se mohou dostavit bolesti hlavy, které se ovšem nesmíte snažit tlumit zvýšením dávky nebo dalšími léky proti bolesti. Pokud se domníváte, že by se Vás výše uvedené mohlo týkat, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufedol 400 mg Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Nicméně pokud je již téměř doba na Vaši další dávku, vynechejte zapomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Závažné nežádoucí účinky Zaznamenáte-li kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře – můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči. Méně časté (mohou postihnout až 1 člověka ze 100): černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, zvracení krve nebo tmavých částic podobných kávové sedlině. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 10 000):6 otok obličeje, jazyka a krku (hrtanu), který může způsobovat potíže při dýchání (angioedém), zrychlený tep srdce, závažný pokles krevního tlaku nebo život ohrožující šok, náhlá alergická reakce doprovázená dušností, sípáním a poklesem krevního tlaku, závažná vyrážka s puchýři na kůži, obzvláště na dolních a horních končetinách, která může postihnout i obličej a rty (multiformní erytém, Stevens-Johnsonův syndrom). Tento účinek se může ještě zhoršit v místech, kde se vytvoří velké puchýře, rozšíří se a části kůže se mohou začít odlupovat (toxická epidermální nekrolýza). Může se objevit závažná infekce s destrukcí (nekrózou) kůže, podkožní tkáně a svalů, poruchy krvetvorby (agranulocytóza s horečkou, bolestmi v krku, vředy na ústní sliznici, příznaky podobnými chřipce, závažnou únavou a krvácením z nosu a kůže). Váš lékař bude muset zjistit množství krevních buněk ve Vaší krvi. Zaznamenáte-li kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a okamžitě vyhledejte svého lékaře. Zaznamenáte-li kterýkoli z následujících účinků, přestaňte lék užívat a informujte svého lékaře: Časté (mohou postihnout až 1 člověka z 10): pálení žáhy, bolest břicha, trávicí potíže. Méně časté (mohou postihnout až 1 člověka ze 100): rozmazané vidění nebo jakýkoliv problém se zrakem, například přecitlivělost vůči světlu, reakce z přecitlivělosti, například vyrážka na kůži, svědění a záchvaty astmatu (někdy doprovázené poklesem tlaku). Vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 1 000): ztráta vidění. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 člověka z 10 000): náhlé plnění plic vodou, způsobující potíže při dýchání, vysoký krevní tlak, zadržování vody a nárůst hmotnosti. Zaznamenáte-li kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat a informujte svého lékaře. Další nežádoucí účinky Časté (může postihnout až 1 člověka z 10): poruchy trávicího traktu, například průjem, nevolnost, zvracení, plynatost, zácpa. bolest hlavy, ospalost, vertigo (pocit točení), závratě, únava, neklid, nespavost a podrážděnost. Méně časté (může postihnout až 1 člověka ze 100): vředy v trávicím ústrojí s perforací i bez ní, zánět střev nebo zhoršení zánětu tlustého střeva (kolitida) nebo celého trávicího traktu (Crohnova choroba) a komplikace střevních výchlipek (perforace nebo píštěle), mikroskopické střevní krvácení, které může vést k chudokrevnosti (anemii), vředy a zánět v ústech, zánět žaludeční sliznice, problémy s ledvinami, včetně rozvoje otoku, zánětu ledvin a selhání ledvin, vodnatá rýma, obtíže při dýchání (bronchospasmus).7 Vzácné (může postihnout až 1 člověka z 1 000): deprese, zmatenost, halucinace, syndrom lupus erythematodes, zvýšení množství močoviny a jaterních enzymů v krvi, pokles hemoglobinu a hodnoty hematokritu, útlum zhlukování destiček a prodloužená doba krvácivosti, snížení sérového vápníku a zvýšení sérových hodnot močové kyseliny. Velmi vzácné (může postihnout až 1 člověka z 10 000): nepříjemný vjem bušení srdce, srdeční selhání, srdeční infarkt nebo vysoký krevní tlak, zvonění nebo bzučení v uších, zánět jícnu nebo pankreatu (slinivky břišní), zúžení střev, akutní zánět jater, žlutavé zabarvení kůže nebo bělma očí, zhoršená funkce jater, jejich poškození nebo selhání, zánět mozkových blan (bez přítomnosti bakteriální infekce), poškození tkáně ledvin, ztráta vlasů. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u jiných protizánětlivých léků: vysoký krevní tlak nebo selhání srdce, zhoršení vředů v tlustém střevě a zhoršení Crohnovy choroby (onemocnění střev), mírně zvýšené riziko srdečního infarktu a mrtvice. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK BRUFEDOL 400 MG UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce
Humánní léčivý přípravek, přečtěte si pozorně příbalový leták!* Cena obvyklá se může v jednotlivých lékárnách lišit

 

Odběr novinek

Přihlaste se k odběru novinek Moje lékárna:


Informace o zasílání novinek

Navíc ani korunu!

Výrobky Moje lékárna - Testováno na kvalitu

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu