154

Sanicor Zentiva Dezinfekční roztok na ruce 50 ml

Výrobce: Zentiva, k.s.
Typ: Kosmetika
Nákupem toho produktu získáte: 1 bod
Cena obvyklá*:
101,- Kč s DPH
Vaše cena:
91,90 Kč s DPH
SUKL: 0000000
PDK: 3954048
počet kusů  

Popis:

Sanicor Zentiva Dezinfekční roztok na ruce se používá pro dezinfekci rukou a eliminaci bakterií a virů bez vody a mýdla. Obsahuje biocidní aktivní látku (PT1/AL) Ethanol 80 % obj., peroxid vodíku 0,1 % obj., glycerol. 

Dávkování a způsob užití: Aplikujte do dlaně ruky dostatečné množství přípravku tak, aby pokryla celý povrch rukou (2x 3 ml) a vtírejte po dobu minimálně 30 sekund do sucha. Pouze k vnějšímu použití. Nepožívejte. 

Složení: Ethanol 80 % obj., peroxid vodíku 0,1 % obj., glycerol. 

Upozornění: Nevhodné pro děti do 3 let věku.

Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Dezinfekce

* Cena obvyklá se může v jednotlivých lékárnách lišit

Navíc ani korunu!

Moje stáří - Stáří je výsada, ne nemoc

Podívejte se na naši novou TV reklamu